Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut

Diensten

Home Page Map Site Zoeken Contact Nieuws van het Bordet Instituut Medische Aktualiteit

Hospitalisatie

Uw vragen over uw hospitalisatie
Van uw aankomst in het ziekenhuis tot uw vertrek

Voorstelling

Toegang
Klik hier

- Toegangsplans - Parkeergelegenheid - Rolstoelen - Hoe uw kamer reserveren ?

Uw Opname
Klik hier

- Openingsuren - Voor te leggen documenten - Voorschot voor de hospitalisatiekosten - Opnameverklaring - Overzicht van
diensten en goederen - Uw persoonlijke bezittingen - Uw veiligheid - Identificatiebandje

Uw Verblijf
Klik hier

- Uw kamer - De begeleiders - Het medisch team - Het paramedisch team - Het verzorgend personeel - Bezoekuren - De maaltijden - Een rookvrij ziekenhuis - Verplaatsing - Het technisch personeel en de arbeiders - Ziekenhuishygiëne

Onze Diensten
Klik hier
- De Sociale Dienst - De ombudspersoon - Morele, filosofische of religieuze bijstand - Interculturele bemiddeling - tolken - Vrijwilligers - Bordet’n family - Uw briefwisseling - De Cafetaria - Het Winkeltje
 
Uw Vertrek
Klik hier

- Het tijdstip - Vertrekformaliteiten - Opnamekosten - Opnamecertificaat - Vergeet niet vòòr u vertrekt

Goed om
te weten
Klik hier

- Spoedafdeling - De bescherming van de privésfeer - Respect voor uw keuze - Uw mening is belangrijk voor ons - Het handvest van de rechten en plichten van de patiënt

Enkele
telefoonnummers
Klik hier

 

 

Geachte Heer, Mevrouw, Juffrouw,

 

Wij danken u oprecht voor het vertrouwen dat u in het Jules Bordet Instituut stelt om u te laten behandelen.

 
Sinds zijn oprichting in 1939 is het het enige onafhankelijke ziekenhuis in België dat zich uitsluitend richt op één specialisatie, namelijk de behandeling van de kankerpathologie. Het Jules Bordet Instituut maakt deel uit van het netwerk van Brusselse Openbare Ziekenhuizen (I.R.I.S.) en is het oncologisch centrum van de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB).

 
Het Jules Bordet Instituut en zijn 900 medewerkers stellen u de hele infrastructuur en hun competentie ter beschikking om samen met u de strijd tegen de ziekte aan te binden.

 
Naast zijn rol als geïntegreerde zorgverstrekker op het vlak van kanker zorgt het Jules Bordet Instituut ook voor de opleiding van talrijke geneeskundestudenten, artsen, psychologen, verplegend personeel en paramedici. Het verricht en ontwikkelt ook klinisch en fundamenteel onderzoek om nieuwe diagnostische en therapeutische strategieën te ontdekken.

 
Het Instituut geniet internationale faam en trekt ieder jaar, in het kader van zijn opleidingen, talloze buitenlandse artsen en onderzoekers aan.

 
Het Jules Bordet Instituut onderhoudt nauwe banden met de andere ziekenhuizen van het I.R.I.S.-netwerk, met de ULB (Franstalige Université Libre de Bruxelles) en talloze Belgische en buitenlandse ziekenhuizen en laboratoria.

 
De informatie en aanbevelingen in deze brochure hebben tot doel om ons instituut tijdens uw verblijf in het ziekenhuis beter te leren kennen. Aarzel niet om ons uw opmerkingen mee te delen.

 
Alle personeelsleden van het Jules Bordet Instituut stellen alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en u te helpen om «uw leven terug te winnen».

 

Dr Dominique de Valeriola

Algemeen Medisch Directeur,
Hoofdgeneesheer

 

Deze brochure werd gemaakt dankzij de vrijgevige steun van de vzw «Bordet’n Wellness» uitgaande van de vzw «De Vrienden van het Jules Bordet Instituut».
«De vereniging heeft tot doel financieel bij te dragen tot de humanisering en de verbetering van de lokalen van het Jules Bordet Instituut voor het comfort en het welbehagen van diegene die er verblijven …».

(Artikel 3 van de statuten)
Waterloolaan 121 (7e verdieping)
1000 Brussel.Bordet n wellness
Tel. : 02/541.34.14
Fax : 02/538.60.85
e-mail : bordetwellness@bordet.be
Rekeningnummer giften : 000-3256825-50

   

©2005, Jules Bordet Instituut - 121 Waterloolaan, 1000 Brussel, telephone image+32 2 541 31 11