Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut

Medische Informatie

Home Page Map Site Zoeken Contact Nieuws van het Bordet Instituut Medische Aktualiteit

Informatieve Medische Brochures

Maak uw keuze

 

In deze rubriek vindt U de verschillende bladen of brochures uitgedeeld aan de patiënten ter informatie.

 

Chemo-
Radiotherapie

Chemotherapie (brochure : Wat U wil weten over chemotherapie)
Raadgevingen vooraleer een chemotherapie of een radiotherapie N.K.O. te beginnen
Radiotherapie

• Lasertherapie : Behandeling van de slijmvliesontststeking met de athermische laser (MAJ : 2/2016)

• Lasertherapie : Le Syndrome Main-Pied (2/2016)

Endoscopie

• Zie de rubriek Endoscopie : klik hier

(Praktische informatie/Diverse voorbereidingen voor de technische onderzoeken)

Hematologie

Gift van navelstrengbloed (02/2016)

Hospitalisatie
klik hier
Nucleaire
Geneeskunde

FDG PET/CT (verif. 2016)
 

PSMA-PET/CT (3/2016)

 

Octreo-PET/CT (3/2016)

 

Schildklierkankers : Behandeling door Jodium-131(verif. 2016)

 

Patiënteninformatie betreffende een behandeling met Lutetium-177 octreotate voor selectieve inwendige radiotherapie (PRRT) van een neuroendocriene tumor(5/2016)

 
PRRT behandelin met 177Lu-octreotate : Richtlijnen inzake stralingsbescherming(verif. 2016)

 

Informatie voor patiënten over de behandeling met radium-223 dichloride)(verif. 2016)

 

Algemene infobladen inzake uw behandeling met Jodium-131 en uw hospitalisatie in een ‘metabole kamer (verif. 2016)

 

Intra-arteriele toediening van Y90-MICROSFEREN (SIR-spheres) als behandeling van levertumoren" (3/2016)

Onco-sexologie
klik hier (verif. 2016)
Opsporing
 
 

Colon

Darmkankeropsporing (verif. 2016)

Borst

Borstkanker (uw vragen over het opsporen en de diagnose van borstkanker)

Borsten zelfonderzoeken (verif. 2016)

Mammografie - Mammotest (verif. 2016)

Long

Opsporing van COPD of de rokerslong (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) - Spirometrie (verif. 2016)

Prostaat

Informatie over prostaatkankeropsporing (2016)

Psycho-oncologie
(kliniek)

Clinique de psycho-oncologie
Soutien dyadique
Bordet Family
Groupe de soutien pour les patientes atteintes d'un cancer du sein
Groupe de soutien pour arrêter de fumer

Radiologie
en Medische
Beeldvorming

Borstkanker (uw vragen over het opsporen en de diagnose van borstkanker)
• Scanner : U gaat onder de scanner (2016)
Ct-colonoscopie (virtuele colonoscopie)

"U komt voor een MRI" (Magnetic Resonance Imaging) (2016)

Numerieke Archivering : PACS (Pictures Archiving and Communication System)

Telemammografie

Voortijdige opsporing van longkanker (Fotodetectie)

Tabaksontwennings-
centrum
Rookstopcentrum (Jules Bordet Instituut) (2016)
Urologie

Ablathertherm

Informatie over prostaatkankeropsporing (Tweetalig) (2016)

   

©2005, Jules Bordet Instituut - 121 Waterloolaan, 1000 Brussel, telephone image+32 2 541 31 11