Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut

Praktische Informatie

Home Page Map Site Zoeken Contact Nieuws van het Bordet Instituut Medische Aktualiteit

Handvest voor de patient (IRIS)Praktische Informatie

Ethiek in Ziekenhuis

Handvest voor de Patient

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

 

U bevindt zich in een iris-ziekenhuis om u te laten behandelen. Wij danken u voor uw vertrouwen.
Het iris-net telt 5 openbare ziekenhuizen, verspreid over 10 sites. De iris-ziekenhuizen delen een gemeenschappelijke visie en verdedigen dezelfde waarden : humanisme, solidariteit en openheid.

 
De 10 sites zijn allemaal in het Brussels Gewest gelegen, zodat we buurt-ziekenhuizen blijven.


U zult steeds een openbaar ziekenhuis naast uw deur vinden.
Ons personeel streeft naar een goed onthaal en een uitstekende verzorging voor iedereen, ongeacht uw inkomen, uw herkomst, uw gezondheid, uw filosofische of religieuze overtuiging.

 

Waarom een handvest voor de patiënt ?

We wensen met u een opbouwend gesprek aan te gaan dat gebaseerd is op wederzijds respect. De principes waartoe het voltallige ziekenhuispersoneel zich verbindt, kunt u hier lezen. We hopen van uw kant op een "actieve" medewerking.

WIJ : De IRIS-Ziekenhuizen willen

1) gebruik maken van nieuwe technologieën en bekwaam personeel inschakelen om u kwaliteitszorg aan te bieden,
2) uw fysieke en morele integriteit, uw intimiteit en uw privé-leven respecteren,
3) u behandelen met respect voor uw persoon en uw sociale, culturele, filosofische of religieuze achtergrond,
4) de opvolging met de externe diensten en huisartsen verzekeren en een "volledige", d.w.z. medische, psychosociale en menselijke behandeling aanbieden,
5) u duidelijke informatie geven,
6) uw persoonlijke-, medische- en sociale gegevens vertrouwelijk behandelen,
7) het recht geven om, na overleg met de arts, een behandeling te aanvaarden of te weigeren,
U of, indien nodig, elke andere wettelijk aangewezen persoon kan deze beslissing nemen,
8) u de kans geven uw medisch dossier te raadplegen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de geldende procedures in de instelling,
9) ervoor zorgen dat u precies weet met wie u tijdens uw behandeling te maken heeft, doordat het personeel zich aan u voorstelt,
10) u een zo goed mogelijke raming geven van de kosten van de voorgestelde behandelingen,
11) een duidelijke factuur bezorgen,
12) naar uw opmerkingen, suggesties, voorstellen en/of klachten luisteren en er gevolg aan geven.

U : Om ons te helpen, vragen we u

1) mee te werken tijdens uw behandeling,
2) respect te hebben voor de privacy en het welzijn van de andere patiënten, voor het personeel en zijn werk en voor het materiaal,
3) het ziekenhuis en zijn personeel positief te benaderen (tijdens de verzorging, in de omgang, bij de betaling van uw facturen, enz.),
4) de regels na te leven die zorgen voor een goede werking van de instelling (uurregeling, bezoek, stilte, verbruik, enz).

Omdat kwaliteit voor ons centraal staat, wensen we u tijdens uw hele behandeling aangepaste diensten aan te bieden.
We hopen dat uw ziekenhuisbezoek zo aangenaam mogelijk verloopt en dat u tevreden zult zijn over de behandeling en de begeleiding.

 

IRIS STRUCTUUR

   

©2005, Jules Bordet Instituut - 121 Waterloolaan, 1000 Brussel, telephone image+32 2 541 31 11