Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut

Mecenaat

Home Page Map Site Zoeken Contact Nieuws van het Bordet Instituut Medische Aktualiteit

Logo van de Heuson FongdsMecenaat (Associaties en Vrijwilligerswerk)

J.-C. Heusonfonds

Inleiding

De activiteiten van het "Jean-Claude Heuson Fondsen" worden nu beheerd door : http://www.amis-bordet.be/

 

 

 

 
Donations can be made to the following account :
001- 2704927-61 001-2704927-61 BIC GEBABEBB - IBAN BE62 0012 7049 2761
of the Fonds Jean-Claude Heuson
breast cancer research

 

Donations of 40 EUR or more are tax deductible.
A receipt for tax purposes is sent to the person making the donation

 

 

Contact :

Tel : +32 2 541 34 14

Email : amis@bordet.be

 

In 1960 richtte prof. Jean-Claude Heuson een laboratorium voor borstkankeronderzoek op in het Jules Bordet-instituut te Brussel. Toen hij in 1986 onverwachts overleed, hebben zijn familie en vrienden besloten de sectie "Borstkanker" van het instituut financieel te ondersteunen, zodat zijn werk kon worden voortgezet.
Het Jean-Claude Heusonfonds voor borstkankeronderzoek was een feit.

Het J.C. Heusonfonds heeft tot doel het fundamenteel-, het translationeel en het klinisch onderzoek naar borstkanker te ondersteunen.
Het laboratoriumonderzoek concentreert zich op oestrogenenontvangers en hun genetische rol in borstkanker. De afdeling Translational Research Unit (TRU) richt zich op het vinden van biologische kenmerken die een voorspellende waarde hebben in die mate dat de kenmerken wijzen op een specifieke gevoeligheid of een weerstand tegen een bepaalde behandeling. Het doel is de behandeling van borst- en andere kankerpatiënten beter te individualiseren. TRU werkt nauw samen met het Microarray Laboratory onder leiding van dr. Sotiriou. Dit laboratorium wordt ook gesteund door het J.C. Heusonfonds. Het werd opgericht in 2001 en is leider in het Het boek : Wat wilde je weten over borstkanker (Sculptor : Helene Jousse)onderzoek naar en de identificatie van DNA-kenmerken en definieert het genprofiel van individuele tumoren.

 

Een boodschap van hoop aan de zieken

- Het boek "De kracht van de berusting tegen het knagen van de onrust" : Hoe beleef je een kanker ?(van E.L. Gevenois)


- Het boek "Wat wilde je weten over borstkanker ? : Een serie antwoorden op vragen gesteld door vrouwen met een borstkanker (van E.L. Gevenois en M.J. Piccart-Gebhart)

Gratis beschikbaar : consultaties 3de verdieping van het Bordet Instituut - 121, Waterloolaan - 1000 Brussel

 

   

©2005, Jules Bordet Instituut - 121 Waterloolaan, 1000 Brussel, telephone image+32 2 541 31 11