Institut Jules Bordet - Jules Bordet Instituut

Mecenaat

Home Page Map Site Zoeken Contact Nieuws van het Bordet Instituut Medische Aktualiteit

Bordet'n Wellness, asbl Mecenaat (Voor de verbetering van het welzijn der patiënten)Bordet'n Wellness, asbl

Bordet’n Wellness, ASBL

Voorstelling

Praktische Informaties

• Tel : 02/541 34 14

• Email : bordetwellness@bordet.be

• URL : http://www.bordet.be
• Adres : Héger Bordetstraat, 1 te 1000 Brussel

 

Rekening :

BE86 0003 2568 2550

 
Wie zijn wij ?

Bordet’n Wellness is een VZW, bedoeld om de verbetering van het welzijn der patiënten in het Jules Bordet Instituut te financieren.

Tegenwoordig weten we, dat de levenskwaliteit van de patiënten een fundamentele rol speelt bij de manier waarop zij de behandelingen verdragen. Het Bordet Instituut, een vooraanstaand Belgisch kankercentrum, beseft dit maar al te goed. Het Bordet Instituut heeft dan ook altijd de humanisering van behandeling en verzorging centraal gesteld.

 

Waartoe dient het bijeengebrachte geld ?

Heel wat projecten komen in aanmerking voor financiële steun door Bordet’n Wellness :

- Renovatie van verscheidene ruimten. Dit ter verbetering van het patiënten-onthaal en voor een aangenamer verblijf in het ziekenhuis (aanpassing en aankleding vande wachtruimten, gangen en kamers…)

- Specifieke diensten ten behoeve van de patiënten : kinderruimte voor de opvang van kinderen van patiënten, een wellness-ruimte voor massages, gezichtsverzorging en zo meer…

- Realisatie van een reeks voorlichtingsbrochures voor een ruim publiek

- Steun aan artistieke projecten binnen het ziekenhuis (…)

 

Hoe worden de fondsen beheerd ?

Alle gefinancierde projecten worden vooraf goedgekeurd door de Directie van het Instituut. De Directie duidt de prioriteit aan van de steun, in zorgvuldig overleg met de medische en verpleegkundige staf.

Bordet’n Wellness VZW is een initiatief van de "Vrienden van het Bordet Instituut " VZW; voor de nieuwe VZW gelden dezelfde strakke beheersregels als voor de "Vrienden ".

 

Bordet’n Wellness heeft dezelfde Beheerraad als de "Vrienden van het Bordet Instituut " VZW.

● Voorzitter : Christian JOURQUIN

● Secretaris-Generaal : Ariane CAMBIER

● Penningmeester : Thierry VAN HALTEREN

 

Hoe ondersteunt u onze actie ?

- Door een schenking op rekening BE86 0003 2568 2550

Aandacht : Bordet’n Wellness VZW kan voor schenkingen geen fiscaal attest verstrekken.

- Door acties ten bate van onze VZW te organiseren (sportevenement, concert…) of een link te leggen tussen een belangrijk moment in uw leven (huwelijk, verjaardag,…). In dit geval kunt u ons nadien om een lijst vragen van de goede gevers en geefsters.

 

Updating van deze bladzijde : 11/2014

   

©2005, Jules Bordet Instituut - 121 Waterloolaan, 1000 Brussel, telephone image+32 2 541 31 11