Overslaan en naar de inhoud gaan

Verklaring inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Het Jules Bordet Instituut (hierna ’de Instelling’) heeft de vaste wil om u, onze patiënt, ongeacht uw inkomsten, verzekerbaarheid, herkomst of filosofische overtuigingen, het best mogelijke onthaal, een optimale medische en paramedische behandeling evenals de gepaste hulp op administratief en sociaal vlak te bezorgen.

Het Jules Bordet Instituut maakt integraal deel uit van het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) (hierna ‘het Zorgnetwerk’) dat de krachten van het Hôpital Érasme, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) bundelt.

Het respect voor het medisch geheim en de bescherming van al uw persoonsgegevens (al dan niet van medische aard) die wij verzamelen tijdens raadplegingen of tijdens uw opname in het ziekenhuis, vormen de belangrijkste fundamenten voor het vertrouwen dat u ons schenkt.

De Instelling verbindt zich ertoe dat de verwerking van uw persoonsgegevens - die meer bepaald plaatsvindt in het kader van uw therapeutische, administratieve en sociale behandeling - zal verlopen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de geldende Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.