Overslaan en naar de inhoud gaan

COVID-19: Onze eerste prioriteit: u in alle veiligheid verwelkomen!

Info voor patiënten en huisartsen:
TEL : 02 541 31 11

ONZE ABSOLUTE PRIORITEIT: U IN ALLE VEILIGHEID VERZORGEN.  Wij stellen alles in het werk - inzake hygiëne en inzake organisatie van opname en zorgtrajecten - om u sereen te ontvangen, in optimale omstandigheden voor de veiligheid van u en van onze teams.

 • 20 minuten voor uw afspraakU meldt zich 20 minuten voor uw afspraak aan (niet vroeger)

   
 • uw Bordet medische dossier nummerVoor u aankomt, houdt u alstublieft uw Bordet medische dossier nummer bij de hand.
   
 • BegeleidersBezoek aan gehospitaliseerde patiënten is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
   
 • BegeleidersBegeleiders van ambulante patiënten (raadplegingen en technische handelingen) worden niet toegelaten, tenzij in bepaalde situaties.
   
 • U ben in het Instituut verplicht een mondmaskermondmasker te dragen

   
 • afstand van 1.5 meterRespecteer de veiligne afstand van 1.5 meter tegenover elke persoon die u kruist in het Instituut
   
 • handen wassenOntsmet uw handen voordat u komt. Ee zal hydroalcoholische gel beschikbaar zijn in het Instituut.

Bezoek voorwaarden in de hospitalisatieafdeling

Wij vragen u wél om bepaalde regels te respecteren teneinde de patiënten en personeelsleden te blijven beschermen:

 • Bezoek is mogelijk vanaf de 3e dag van het verblijf in het Instituut. Bezoek is NIET toegestaan in de eenheden COVID-19, Intensive Zorg eenheid (USI), beschermde Hematologie en Post-Anesthesie zorg (USPA) (tenzij in uitzonderlijke omstandigheden).
 • Maximaal EEN (en telkens dezelfde) bezoeker per patiënt toegestaan. Het zal mogelijk zijn deze bevoorrechte bezoeker te identificeren bij de opnameformaliteiten in het Instituut. Wijziging van bezoeker mogelijk op verzoek van de patiënt, maximaal om de 5 dagen (tenzij in uitzonderlijke omstandigheden).
 • De gekozen bezoeker wordt via sms op de hoogte gebracht zodra hij/zij naar het Instituut mag komen.
 • Deze bezoeker moet zich aanmelden en dit sms’je, een geldig CST (Covid Safe Ticket) en een identiteitsbewijs tonen. Bezoek is enkel mogelijk indien de bezoeker een geldig Covid Safe Ticket kan voorleggen en voor zover hij/zij asymptomatisch is voor COVID-19. (Triageprocedure bij de ingang van het Instituut.)
 •  Bezoekuren:
  • op weekdagen: van 17 tot 20 uur.
  • weekends en feestdagen: van 15 tot 20 uur.
 • Duur van het bezoek: één enkel bezoek per patiënt en per dag, en met beperkte duur: maximaal 30 minuten in tweepersoonskamer, maximaal 1 uur in eenpersoonskamer.
 • De bezoeker wordt verzocht om tijdens de hele duur van zijn/haar bezoek in de kamer van de patiënt te blijven.
 • Respecteer de veiligheidsmaatregelen: chirurgisch masker voor de patiënt én de bezoeker, handhygiëne, afstand en schort die de bezoeker ontvangt vooraleer de kamer te betreden.
 • Een begeleider mag de patiënt na diens inschrijving voor klassieke hospitalisatie naar de kamer begeleiden om hem/haar te helpen zich te installeren (behalve in de eenheden COVID-19 USI, beschermde hematologie en USPA). De begeleider mag echter NIET samen met de patiënt wachten op een kamer, en mag evenmin in de kamer blijven na de installatie van de patiënt.
 • Specifieke maatregelen voor de eenheid ‘beschermde hematologie’:
  • Geen begeleiding mogelijk voor de installatie in de kamer.
  • Geen bezoek mogelijk voor gehospitaliseerde patiënten, buiten de kamers met laminaire flow (via de gang die voorbehouden is aan de families), en tenzij uitzonderlijke situatie, mits akkoord van de hematologen.

Onze teams danken u voor uw begrip en voor de naleving van deze regels. De artsen en het verpleegkundigpersoneel staan ter beschikking voor al uw vragen.
Info en inlichtingen: 02 541 31 11

Begeleiders

Wij vragen u om bepaalde regels te respecteren teneinde de patiënten en personeelsleden te beschermen:

 • De begeleiders van ambulante patiënten (raadplegingen en technische handelingen) worden niet toegelaten BEHALVE in de volgende situaties:
  • Bejaarde en/of beperkt mobiele patiënten 
  • Taalbarrière (in de rol van vertaler)
  • Oncologische opvolgingsraadplegingen waarbij de begeleider aanwezig is (mogelijke melding van moeilijke situatie)
  • Bij langdurige behandeling in de Dagkliniek, te ver van de woonplaats om even heen en weer te reizen.

EN voor zover de begeleider wel degelijk asymptomatisch is.

 • In het geval van een langdurige wachttijd kunnen de begeleiders wachten in de COSY.
 • Minderjarige kinderen worden NIET toegelaten in het Instituut, tenzij in uitzonderlijke situaties (ook wat COSY aangaat).
 • De begeleiders van personen die in hospitalisatie gaan, of die een gehospitaliseerde patiënt komen afhalen, mogen zich tot aan de zorgeenheid begeven (slechts één persoon), voor maximaal 30 minuten, om de patiënt te helpen zich te installeren of bij vertrek (behalve in de COVID-19 eenheden, beschermde hematologie-eenheid, USI en de Dagkliniek).

Covid Safe Ticket (CST)

In overeenstemming met de overheidsmaatregelen die werden ingevoerd in alle ziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet iedereen (ouder dan 12 jaar) die een patiënt wil bezoeken die in ons Instituut verblijft, een geldig Covid Safe Ticket voorleggen om binnen te mogen. Bij de ingang van het Instituut wordt het nodige gedaan om het CST te controleren én het identiteitsbewijs dat aantoont dat dit voorgelegde CST bij de persoon in kwestie hoort (naam en foto). Wij verzoeken u om deze documenten spontaan te willen aanbieden aan ons personeel bij de ingang.

 • Ons personeel is bevoegd om u in de volgende gevallen de toegang tot het Instituut te weigeren:
  • Uw CST is niet geldig.
  • U beschikt niet over een CST.
  • U kunt geen identiteitsbewijs voorleggen.
  • De naam of de foto op uw CST stemt niet overeen met die op uw identiteitsbewijs.
  • U weigert om uw CST en een identiteitsbewijs te tonen bij de ingang.
    
 • Voor wie geldt het CST?
  • U komt tijdens de bezoekuren op bezoek bij een verwant die in het ziekenhuis is opgenomen.
  • U bent een medisch afgevaardigde.
  • Iedereen die deelneemt aan een vergadering (of een seminar) in het ziekenhuis en die niet tot het personeel van Bordet-Erasmus behoort.
    
 • In welke gevallen hoeft u geen CST voor te leggen?
  • U bent een patiënt.
  • U vergezelt een patiënt naar het ziekenhuis.
  • U bezoekt een verwant in zijn/haar laatste levensfase, op basis van een voorafgaand akkoord met de arts die deze patiënt begeleidt. 
  • U bent een personeelslid van Bordet-Erasmus (of een student die stage loopt in het Instituut).
  • Bij een dringende interventie (politie, brandweer, ambulanciers, …).

Veelgestelde vragen (FAQ)

Als u geen telefoon of annuleringsbericht hebt ontvangen, geldt uw afspraak nog altijd. Meld u aan op het voorziene tijdstip.

Staat er voor u een afspraak gepland in het Instituut?

Dan zal deze gewoon volgens plan plaatsvinden

 

Bescherm uzelf, bescherm óns, bescherm elkaar!

Wij zijn er voor ú!