Overslaan en naar de inhoud gaan

Kiezen om deel te nemen aan een klinische studie

Persbericht (21/02/2019) 

Kiezen om deel te nemen aan een klinische studie
Het Jules Bordet Instituut lanceert een interactive tool om kankerpatiënten te begeleiden bij hun keuzes

21/02/2019 - Moet ik deelnemen aan deze klinische studie? Vele patiënten worstelen met deze vraag tijdens hun kankerbehandeling. Inderdaad: elk jaar starten honderden klinische studies en krijgen kankerpatiënten het aanbod om zich met een nieuwe, veelbelovende behandeling te laten verzorgen. Het is echter niet altijd evident om een klinische studie te begrijpen en vervolgens te beslissen eraan deel te nemen of niet. Daarom lanceert het Jules Bordet Instituut – ter gelegenheid van het 21e jaarlijkse congres van de BSMO (Belgian Society of Medical Oncology) op 22 februari in Luik – een interactieve webtool om de patiënten te begeleiden bij hun keuze.

IREN hulpmiddel

Klinische studies testen nieuwe behandelingen die nieuwe hoop wekken. Deze behandelingen zijn meestal echter minder bekend dan standaardbehandelingen, zowel wat efficiëntie als wat ongewenste bijwerkingen aangaat. Het is daarom essentieel de pro’s tegen de contra's af te wegen vooraleer deel te nemen aan een klinische studie! Om de bijzonderheden van klinische studies uit te leggen, en om patiënten te helpen bij hun beslissing, heeft de Dienst Medische Oncologie van het Jules Bordet Instituut o.l.v. prof. Ahmad Awada een drietalige interactieve tool ontwikkeld: IREN (Informés sur la Recherche, ENgagés pour de meilleurs traitements - ‘geïnformeerd over onderzoek, op weg naar betere behandelingen). Deze online beschikbare tool bevat animaties en video’s. Patiënten kunnen hier alle thema’s bekijken die aan bod komen in het ITD (Informatieen ToestemmingsDocument) dat de arts-onderzoeker hen overhandigt om te kunnen deelnemen aan de klinische studie. Dankzij de informatie en de vragen die de tool aanreikt, wordt het voor de eventuele deelnemer gemakkelijker om in alle sereniteit te beslissen.

Patrick Miqueu, die in het Jules Bordet Instituut verantwoordelijk is voor onderzoekspromotie en patiëntenpartnerschap, legt uit: “Als referentiecentrum voor kankerbestrijding wil het Jules Bordet Instituut alle Belgische patiënten laten beschikken over deze tool. Patiënten die de nodige resources aangereikt krijgen om de voorgestelde studie te begrijpen, kunnen een écht partnerschap aangaan met de professionals. Op die manier zal de medische vooruitgang belangrijker zijn en sneller verlopen.”

De tool IREN werd ontwikkeld met de hulp van een twintigtal professionals en twee patiënten-partners van het Jules Bordet Instituut. De CTCU ('Clinical Trials Conduct Unit' – 'klinische testeenheid') van het Jules Bordet Instituut ontving in 2016 de Pfizer Oncology Award voor de realisatie van dit project. Patrick Miqueu kreeg hierbij de steun van de Vrienden van het Jules Bordet Instituut en een beurs van de Fondsen Damman-Latrique en Detournay.

Maak kennis met de nieuwe tool IREN op www.bordet.be/iren

Perscontact 


Volg ons!

Het onderzoek steunen

Het onderzoek steunen

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut is afhankelijk van uw gulheid. Doe een gift en neem deel aan de strijd tegen kanker

Meer informatie