Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
331 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1206 - HNCG Een gerandomiseerde Fase II studie voor de beoordeling van de effectiviteit en veiligheid van chemotherapie (CT) versus androgeendeprivatietherapie (ADT) bij patienten met terugkerende en/of metastatische speekselklierkanker (salivary gland cancer, SGCs) met expressie van de androgeenreceptors (AR). Mondholte en lippen fase 2 Gesloten metastatische lijn/ RECIST 1.1 Yassine Lalami
 • 1301-LG Vergelijking van 10-daagse behandeling met decitabine versus standaard chemotherapie gevolgd door allogene stamceltransplantatie bij patienten met acute myeloïde leukemie (AML) van 60 jaar en ouder: een gerandomiseerde fase III studie van de EORTC Leukemie Groep, CELG, GIMEMA en Duitse MDS Studiegroep. Acute leukemie fase 3 Gesloten 1e lijn / >= 60 jaar oud / Komt in aanmerking voor standaard intensieve chemotherapie / de novo of secundaire AML toegestaan Dominique Bron
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • 1407 GUCC TIGER Een gerandomiseerd fase III-onderzoek voor het vergelijken van conventionele chemotherapie met paclitaxel, ifosfamide en cisplatine (TIP), met hoge-dosis carboplatine en etoposide na stamcel mobiliserende paclitaxel plus ifosfamide (TI-CE) als eerste salvage behandeling bij recidiverende of refractaire kiemceltumoren Testikels fase 3 Gesloten Thierry Gil
 • 1479-0001 Een studie om verschillende doses BI 1810631 te testen bij mensen met verschillende types gevorderde kanker (vaste tumoren met mutaties in het HER2-gen). Long fase 1 Open Mariana Brandao
 • 2129 - TREAT ctDNA Elacestrant voor de behandeling van ER+/HER2? borstkankerpatiënten met ctDNA-recidief
  (TREAT ctDNA)
  Borst fase 3 Open Michail Ignatiadis
 • 38RC17.290 Vaste tumoren Gesloten Anne-Pascale Meert
 • 61186372GIC2002 ORIGAMI-1 Een fase 1b/2, open-label studie van amivantamab als monotherapie en als toevoeging aan standaard chemotherapie bij deelnemers met gevorderde of gemetastaseerde colorectale kanker Meerdere fase 1/2 Open Francesco Sclafani
 • 8951-CL-0301 Een wereldwijde, dubbelblinde, gerandomiseerde, fase 3-doeltreffendheidsstudie in meerdere centra van Zolbetuximab (IMAB362) plus mFOLFOX6 in vergelijking met placebo plus mFOLFOX6 als eerstelijnsbehandeling van proefpersonen met claudine (CLDN)18,2-positief, HER2-negatief, lokaal gevorderd, niet-reseceerbaar of gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofageale overgang (GEJ, Gastroesophageal Junction) Maag - Duodenum-esogastrische kruising fase 3 Gesloten Amelie Deleporte
 • AB11002 Een prospectief, multicentrisch, gerandomiseerd, open-label, actief gecondroleerd fase 3-onderzoek in twee parallelle groepen voor het vergelijken van de werkzaamhed en veligheid van masitinib met sunitinib bij patienten met gastro-intestinale stromatumour na progressie met imatinib. Maag - Duodenum-esogastrische kruising fase 3 Gesloten Thierry Gil
 • ADRIATIC Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd multi-centrum, internationaal fase 3 onderzoek naar durvalumab of durvalumab samen met tremelimumab als consolidatiebehandeling voor patiënten met kleincellig longkanker in een beperkt stadium, die niet progressief zijn na gelijktijdige chemoradiotherapie (ADRIATIC) Long fase 3 Gesloten Bogdan Grigoriu
 • AG013-ODOM-201 Een fase 2, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie over meerdere centra ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van lokaal toegepast AG013 voor de verlichting van orale mucositis bij proefpersonen met kankers van het hoofd en de nek die tegelijkertijd chemoradiotherapie krijgen Hoofd en nek fase 2 Gesloten Dirk Van Gestel
 • AL-TNBC-01 - TENACITY Een multicentrisch, niet-geblindeerd fase 2-onderzoek zonder controlegroep naar AL101 als monotherapie bij patiënten met Notch geactiveerde triple-negatieve borstkanker Borst fase 2 Gesloten Philippe Aftimos
 • Allo-Shrink Een fase I-, openlabelonderzoek om de veiligheid te beoordelen van meerdere doses CYAD-101, die na de FOLFOX-chemotherapie worden toegediend bij patiënten met niet-reseceerbare, metastatische colorectale kanker (allo-SHRINK-onderzoek - Standaard cHemotherapiekuuR en Immunotherapie met allogene NKG2D-gebaseerde CYAD-101 chimerische antigeenreceptor-T-cellen) Dikke darm fase 1 Gesloten Alain Hendlisz