Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
41 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • 8951-CL-0301 Een wereldwijde, dubbelblinde, gerandomiseerde, fase 3-doeltreffendheidsstudie in meerdere centra van Zolbetuximab (IMAB362) plus mFOLFOX6 in vergelijking met placebo plus mFOLFOX6 als eerstelijnsbehandeling van proefpersonen met claudine (CLDN)18,2-positief, HER2-negatief, lokaal gevorderd, niet-reseceerbaar of gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofageale overgang (GEJ, Gastroesophageal Junction) Maag - Duodenum-esogastrische kruising fase 3 Gesloten Amelie Deleporte
 • AB11002 Een prospectief, multicentrisch, gerandomiseerd, open-label, actief gecondroleerd fase 3-onderzoek in twee parallelle groepen voor het vergelijken van de werkzaamhed en veligheid van masitinib met sunitinib bij patienten met gastro-intestinale stromatumour na progressie met imatinib. Maag - Duodenum-esogastrische kruising fase 3 Gesloten Thierry Gil
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • B9991033 Een fase 1B/2-studie ter beoordeling van de veiligheid en klinische activiteit van combinaties van avelumab, binimetinib en talazoparib bij patiënten met lokaal gevorderde Meerdere fase 1/2 Gesloten Nuria Kotecki
 • BGB-A317-306 Een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 3-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van Tislelizumab (BGB-A317) in combinatie met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal gevorderd terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm Slokdarm fase 3 Gesloten Amelie Deleporte
 • BOT112-02 Een open-label-, klinische studie in fase IIa naar intratumorale toediening van BO-112 in combinatie met pembrolizumab bij deelnemers met levermetastase van ofwel colorectale kanker of maagkanker/adenocarcinoom van de gastro-oesofageale overgang. Meerdere fase 2 Gesloten Alain Hendlisz
 • CA209358 CheckMate 358: Niet-comparatieve open-labelstudie met twee cohorten van fase 1 / 2 van Nivolumab (BMS-936558) bij patiëten met virus-positieve en virus-negatieve solide tumoren. Meerdere fase 1/2 Gesloten Ahmad Hussein Awada
 • CANFOUR Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Meerdere fase 1/2 Open Metastatisch Christiane Jungels
 • Checkmate 142 Een fase 2 klinisch onderzoek naar nivolumab en nivolumab plus ipilimumab bij recidiverende en gemetastaseerde colonkanker met een hoge graad van microsatellietinstabiliteit (Microsatellite Instability High, MSI-H). Dikke darm fase 2 Gesloten metastatische lijn/ RECIST 1.1 Alain Hendlisz
 • CHRONOS & KAIROS Opvolging van de Geschiedenis van de Patient door een Continue Genomische Evaluatie in het Bloed. Meerdere fase 3 Open Alle tumor types. Alle therapie lijnen. Alain Hendlisz
 • CORIOLAN "Niet-therapeutische interventionele studie van de correlatie tussen de index voor metabole ziekteprogressie (gemeten met FDG-PETscan) en de diffusiecoëfficiënt (gemeten met magnetische resonantie) van de ziekte en de toekomst van patiënten met gevorderde colorectale kanker: CORIOLAN-studie. (EudraCT number : 2011-006280-21)" Dikke darm Gesloten colorectale kanker, uitgezaaid of niet resecteerbaar, waarvoor er of geen standaardbehandelingen meer bestaan Alain Hendlisz
 • D-FR-01087-001 Een exploratieve fase II, open label studie van olaparib in de behandeling van gevorderde kanker bij patiënten die een kiemlijn of somatische mutatie dragen in homologe recombinatie genen. Kiemceltumoren fase 1/2 Gesloten Patrick Flamen
 • DaNIS-2 Een gerandomiseerde, dubbelblinde, fase III-studie ter vergelijking van NIS793 in combinatie met gemcitabine en nab-paclitaxel versus placebo gecombineerd met gemcitabine en nab-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd ductaal adenocarcinoom van de pancreas (mPDAC) pancreas fase 3 Open