Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
17 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • 1407 GUCC TIGER Een gerandomiseerd fase III-onderzoek voor het vergelijken van conventionele chemotherapie met paclitaxel, ifosfamide en cisplatine (TIP), met hoge-dosis carboplatine en etoposide na stamcel mobiliserende paclitaxel plus ifosfamide (TI-CE) als eerste salvage behandeling bij recidiverende of refractaire kiemceltumoren Testikels fase 3 Gesloten Thierry Gil
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • ANITA Een fase II multicentrische studie ter vergelijking van de werrkzaamheid van de orale angiogenenseremmer nintedanib met de intraveneuze cytotoxische verbinding ifosfamide voor de behandeling van patiënten met gevorderd metastatisch weke delen sarcoom na het falen van systemische, niet op oxazafosforinen gebaseerde eerstelijns chemotherapie voor inoperabele ziekte "ANITA" Meerdere fase 2 Gesloten 2e metastatische lijn Thierry Gil
 • BIA-ALCL Lymfoom Open Marie Maerevoet
 • Brightline-1 Brightline-1: Een fase II/III, gerandomiseerde, open-label, multicentrische studie naar BI 907828 in vergelijking met doxorubicine als eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderd gededifferentieerd liposarcoom sarcome fase 2/3 Gesloten Thierry Gil
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • EZH-202 Een fase II, multicenter studie naar de EZH2-remmer tazemetostat bij volwassen patiëten met INI1-negatieve tumoren of gerecidiveerd/refractair synoviaal sarcoom. Zacht weefsel fase 2 Gesloten na standard Thierry Gil
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Vaste tumoren Open Metastatiek, elke tumor verward
 • Intervention destinée aux parents Een kind geconfronteerd met kanker van een ouder: een gerandomiseerde studie de evaluatie van de werkzaamheid van een psychologische interventie ontworpen om het ouderschap te ondersteunen Vaste tumoren Open Ouder of naaste verwant zijn van een kind tussen de leeftijden van 3 en 18 geconfronteerd met ouderlijke kanker, elke tumor verward
 • LuMEn Voorspelling van het therapeutische resultaat van 177Lu-octreotate via hybride beeldvorming bij refractaire neuro-endocriene tumoren Meerdere fase 3 Gesloten Patrick Flamen
 • NBTXR3-301 Nanobiotix Een multicentrisch, gerandomiseerd, open-label fase II/III-studie, waarin de werkzaamheid van NBTXR3, geïmplanteerd als een intratumor injectie en geactiveerd door radiotherapie, wordt vergeleken met radiotherapie alleen bij patiëten met lokaal gevorderd wekedelensarcoom van de ledematen en rompwand. sarcome fase 2/3 Gesloten
 • NIR-DT-301 Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase 3-studie naar nirogacestat versus placebo bij volwassen patiënten met progressieve desmoïdtumoren/agressieve fibromatose (DT/AF). Zacht weefsel fase 3 Gesloten Christiane Jungels
 • OX2016-203-01 Titel van de studie: Een open-label, fase I-studie met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AsiDNA, een intraveneus toegediende DNA-reparatieremmer bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Nuria Kotecki