Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Een clinical trial zoeken

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
38 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • ADRIATIC Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd multi-centrum, internationaal fase 3 onderzoek naar durvalumab of durvalumab samen met tremelimumab als consolidatiebehandeling voor patiënten met kleincellig longkanker in een beperkt stadium, die niet progressief zijn na gelijktijdige chemoradiotherapie (ADRIATIC) Long fase 3 Gesloten Bogdan Grigoriu
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • AMG510 Een fase 1/2, open-label studie die de veiligheid, de verdraagbaarheid, de farmacokinetiek, de farmacodynamiek en de werkzaamheid evalueert van AMG 510 monotherapie bij personen met gevorderde solide tumoren met KRAS p.G12C mutatie en AMG 510 combinatietherapie bij personen met gevorderd NSCLC met KRAS p.G12C mutatie Meerdere fase 1/2 Open Nuria Kotecki
 • ANAM-17-21 Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter fase 3-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van anamorelin HCl voor de behandeling van met maligniteit geassocieerd gewichtsverlies en anorexia bij volwassen patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). NSCLC fase 3 Open Thierry Berghmans
 • Apple APPLE-onderzoek: Haalbaarheid en activiteit van behandeling met AZD9291 (osimertinib) bij NSCLCpatiënten met Positieve PLasma T790M-mutatie in EGFR Long fase 3 Gesloten Thierry Berghmans
 • ARTEMIDE-01 Een open-label, fase I/II-studie dosisescalatie en dosisuitbreiding ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek en werkzaamheid van AZD2936 anti-TIGIT/anti-PD-1 bispecifiek antilichaam bij deelnemers met gevorderde of metastatische niet-kleincellige longkanker (ARTEMIDE-01) Long fase 1/2 Open Mariana Brandao
 • B079201215796 Rol van elektromagnetische navigatiebronchoscopie bij de diagnose van perifere longgezwelletjes van onbepaalde natuur. Long fase 2 Open Thierry Berghmans
 • B079201523324 Long Gesloten Anne-Pascale Meert
 • BLU-667-2303 Een gerandomiseerd, open-label, fase 3-onderzoek naar pralsetinibversus standaardzorg voor eerstelijnsbehandeling van RET-fusiepositief,
  gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom
  Long fase 3 Open Thierry Berghmans
 • CANFOUR Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Meerdere fase 1/2 Open Metastatisch Christiane Jungels
 • CANOPY-N Een gerandomiseerde, open-label, fase II-studie met canakinumab of pembrolizumab als monotherapie of in combinatie als neoadjuvante therapie bij patiënten met verwijderbare niet-kleincellige longkanker (CANOPY-N) Long fase 2 Open Bogdan Grigoriu
 • CLDK378A2303 Een fase III studie met LDK378 versus standaard chemotherapie bij patiënten met een ALK-positieve gevorderde niet-kleincellige longtumor die al werd behandeld met chemotherapie en crizotinib Meerdere fase 3 Gesloten Thierry Berghmans
 • D5164C00001 ADAURA Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, multicentrische fase III-studie om de werkzaamheid en veiligheid van AZD9291 te beoordelen in vergelijking met placebo, bij patienten met epidermaal groeifactorreceptormutatiepositief nietkleincellig longcarcinoom in stadium IB-IIIA en na volledige tumorresectie met of zonder adjuvante chemotherapie (ADAURA) NSCLC fase 3 Gesloten Thierry Berghmans