Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
23 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • ARASENS Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie naar ODM-201 versus placebo toegevoegd aan standaard androgeendeprivatietherapie en docetaxel bij patienten met metastatische hormoongevoelige prostaatkanker Prostaat fase 3 Gesloten Spyridon Sideris
 • BAY 88-8223 / 16996 Meerdere fase 4 Gesloten Géraldine Gebhart
 • CAPItello-281 Een fase III, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van capivasertib + abirateron t.o.v. placebo + abirateron als behandeling voor patiënten met de novo gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC) gekenmerkt door PTEN-deficiëntie Prostaat fase 3 Open Nieves Martinez Chanza
 • CONTACT 02 Een Fase 3, gerandomiseerd, open-label, gecontroleerd onderzoek van Cabozantinib (XL184) in combinatie met atezolizumab vs. tweede nieuwe hormonale therapie (NHT) bij proefpersonen met metastatische castratieresistente prostaatkanker Prostaat fase 3 Gesloten Nieves Martinez Chanza
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • ERA-223 Een fase III, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek naar radium-223 dichloride in combinatie met abirateronacetaat en prednison/prednisolon bij de behandeling van asymptomatische of mild symptomatische, voor chemotherapie naïeve proefpersonen met hoofdzakelijk naar het bot uitgezaaide castratie-resistente prostaatkanker (CRPC) Prostaat fase 3 Gesloten Carlos Artigas Guix
 • EVICTION Een first in human, tweedelig, klinisch open-labelonderzoek ter beoordeling van de veiligheid, de verdraagbaarheid en de activiteit van intraveneuze dosissen ICT01 als monotherapie en in combinatie met een immuuncheckpointremmer, bij patiënten met gerecidiveerde/refractaire kanker in een gevorderd stadium (EVICTION-studie). Meerdere fase 1 Open Christiane Jungels
 • Galahad Een fase 2-studie van de werkzaamheid en veiligheid van niraparib bij mannen met gemetastaseerde, castratieresistente prostaatkanker en afwijkingen in het DNA-herstel Prostaat fase 2 Gesloten 2nd lijn/ RECIST 1.1/ Biopsie Thierry Gil
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Meerdere fase 1 Gesloten RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Vaste tumoren Open Metastatiek, elke tumor verward
 • Intervention destinée aux parents Een kind geconfronteerd met kanker van een ouder: een gerandomiseerde studie de evaluatie van de werkzaamheid van een psychologische interventie ontworpen om het ouderschap te ondersteunen Vaste tumoren Open Ouder of naaste verwant zijn van een kind tussen de leeftijden van 3 en 18 geconfronteerd met ouderlijke kanker, elke tumor verward
 • LPS14201 ? CARD Een gerandomiseerde, open-label, multicentrische studie van cabazitaxel versus een middel gericht op de androgeenreceptor (AR) (abirateron of enzalutamide) bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die eerder werden behandeld met docetaxel en waarbij een eerdere behandeling met een middel gericht op de AR snel faalde (CARD). Prostaat fase 3 Gesloten Thierry Gil