Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
32 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1206 - HNCG Een gerandomiseerde Fase II studie voor de beoordeling van de effectiviteit en veiligheid van chemotherapie (CT) versus androgeendeprivatietherapie (ADT) bij patienten met terugkerende en/of metastatische speekselklierkanker (salivary gland cancer, SGCs) met expressie van de androgeenreceptors (AR). Mondholte en lippen fase 2 Gesloten metastatische lijn/ RECIST 1.1 Yassine Lalami
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AG013-ODOM-201 Een fase 2, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie over meerdere centra ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van lokaal toegepast AG013 voor de verlichting van orale mucositis bij proefpersonen met kankers van het hoofd en de nek die tegelijkertijd chemoradiotherapie krijgen Hoofd en nek fase 2 Gesloten Dirk Van Gestel
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • CA209358 CheckMate 358: Niet-comparatieve open-labelstudie met twee cohorten van fase 1 / 2 van Nivolumab (BMS-936558) bij patiëten met virus-positieve en virus-negatieve solide tumoren. Meerdere fase 1/2 Gesloten Ahmad Hussein Awada
 • D-FR-01087-001 Een exploratieve fase II, open label studie van olaparib in de behandeling van gevorderde kanker bij patiënten die een kiemlijn of somatische mutatie dragen in homologe recombinatie genen. Kiemceltumoren fase 1/2 Gesloten Patrick Flamen
 • D5660C00004 Studie van de veiligheid, verdraagbaarheid voor behandeling met verschillende combinaties van 3 studiegeneesmiddelen bij patienten met recidiverende en/of metastatische kanker van hoofd en hals. Botten - zacht weefsel fase 1/2 Gesloten Yassine Lalami
 • EORTC 1420-HNCG-ROG Fase III-studie ter beoordeling van de ?best beschikbare? radiotherapie in vergelijking met de ?best beschikbare? chirurgie (transorale chirurgie [trans-oral surgery, TOS]) bij patiënten met T1-T2, N0-N1 supraglottisch of orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom (oropharyngeal squamous cell carcinoma, OPSCC) en T1, NO hypofaryngeaal carcinoom. Hoofd en nek fase 3 Open Esther Willemse
 • EORTC 1629 Late toxiciteit en lange termijn levenskwaliteit bij overlevenden van hoofdhalskanker Open Tatiana Dragan
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • EVICTION Een first in human, tweedelig, klinisch open-labelonderzoek ter beoordeling van de veiligheid, de verdraagbaarheid en de activiteit van intraveneuze dosissen ICT01 als monotherapie en in combinatie met een immuuncheckpointremmer, bij patiënten met gerecidiveerde/refractaire kanker in een gevorderd stadium (EVICTION-studie). Meerdere fase 1 Open Christiane Jungels
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Meerdere fase 1 Gesloten RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2672 Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Meerdere fase 3 Gesloten Alle tumoren
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Vaste tumoren Open Metastatiek, elke tumor verward