Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Een clinical trial zoeken

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
30 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • Allo-Shrink Een fase I-, openlabelonderzoek om de veiligheid te beoordelen van meerdere doses CYAD-101, die na de FOLFOX-chemotherapie worden toegediend bij patiënten met niet-reseceerbare, metastatische colorectale kanker (allo-SHRINK-onderzoek - Standaard cHemotherapiekuuR en Immunotherapie met allogene NKG2D-gebaseerde CYAD-101 chimerische antigeenreceptor-T-cellen) Dikke darm fase 1 Gesloten Alain Hendlisz
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • BOT112-02 Een open-label-, klinische studie in fase IIa naar intratumorale toediening van BO-112 in combinatie met pembrolizumab bij deelnemers met levermetastase van ofwel colorectale kanker of maagkanker/adenocarcinoom van de gastro-oesofageale overgang. Meerdere fase 2 Open Alain Hendlisz
 • CADPT01C12101 Een fase Ib-, multicenter, open-label platformstudie met dosisescalatie- en dosisexpansiefase van geselecteerde geneesmiddelcombinaties bij volwassen patiënten met gevorderde of metastatische BRAF V600 colorectale kanker Dikke darm fase 1/1b Open Alain Hendlisz
 • CANFOUR Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Meerdere fase 1/2 Open Metastatisch Christiane Jungels
 • Checkmate 142 Een fase 2 klinisch onderzoek naar nivolumab en nivolumab plus ipilimumab bij recidiverende en gemetastaseerde colonkanker met een hoge graad van microsatellietinstabiliteit (Microsatellite Instability High, MSI-H). Dikke darm fase 2 Gesloten metastatische lijn/ RECIST 1.1 Alain Hendlisz
 • CheckMate 8HW: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 8HW Een fase 3b-, gerandomiseerde klinische studie van nivolumab alleen, nivolumab in combinatie met ipilimumab, of een chemotherapie naar keuze van de arts-onderzoeker bij deelnemers met gemetastaseerde colorectaalkanker met hoge microsatellietinstabiliteit (MSI-H) of gemetastaseerde mismatch-repair-deficient (dMMR) colorectaalkanker Dikke darm fase 3 Open Alain Hendlisz
 • CORIOLAN "Niet-therapeutische interventionele studie van de correlatie tussen de index voor metabole ziekteprogressie (gemeten met FDG-PETscan) en de diffusiecoëfficiënt (gemeten met magnetische resonantie) van de ziekte en de toekomst van patiënten met gevorderde colorectale kanker: CORIOLAN-studie. (EudraCT number : 2011-006280-21)" Dikke darm Gesloten colorectale kanker, uitgezaaid of niet resecteerbaar, waarvoor er of geen standaardbehandelingen meer bestaan Alain Hendlisz
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • GNS561-CL-I-Q-0211 Fase 1/2a-studie om de veiligheid, activiteit en farmacokinetiek van stijgende doses GNS561 te evalueren bij patiënten met primaire leverkanker Meerdere fase 1 Gesloten RECIST v1.1 Ahmad Hussein Awada
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Meerdere fase 1 Gesloten RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2672 Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Meerdere fase 3 Open Alle tumoren
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Vaste tumoren Open Metastatiek, elke tumor verward