Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Een clinical trial zoeken

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
29 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • AMG510 Een fase 1/2, open-label studie die de veiligheid, de verdraagbaarheid, de farmacokinetiek, de farmacodynamiek en de werkzaamheid evalueert van AMG 510 monotherapie bij personen met gevorderde solide tumoren met KRAS p.G12C mutatie en AMG 510 combinatietherapie bij personen met gevorderd NSCLC met KRAS p.G12C mutatie Meerdere fase 1/2 Open Nuria Kotecki
 • AURA Avelumab als neoadjuvante behandeling bij proefpersonen met vormen van urotheliale spierinvasieve blaaskanker Ureters - blaas - urethra fase 2 Open neoadjuvans Thierry Gil
 • AV-951-15-303 Een fase 3, gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische, open-label-studie voor het vergelijken van tivozanib-hydrochloride met sorafenib bij proefpersonen met refractair vergevorderd renaalcelcarcinoom Niercellen carcinoma fase 3 Gesloten Nieves Martinez Chanza
 • CAPItello-281 Een fase III, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van capivasertib + abirateron t.o.v. placebo + abirateron als behandeling voor patiënten met de novo gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC) gekenmerkt door PTEN-deficiëntie Prostaat fase 3 Open Nieves Martinez Chanza
 • CLEAR Een multicentrisch, open-label, gerandomiseerd, fase 3-onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid te vergelijken van lenvatinib in combinatie met everolimus of pembrolizumab enerzijds en sunitinib monotherapie anderzijds bij de eerstelijnsbehandeling van proefpersonen met gevorderd niercelcarcinoom (CLEAR) Nier fase 3 Gesloten 1e metastatische lijn Spyridon Sideris
 • DANUBE Een wereldwijde fase III, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde open-label studie met MEDI4736 als eerstelijnsmonotherapie of MEDI4736 in combinatie met tremelimumab versus standaardbehandeling met chemotherapie bij patiënten met inoperabele stadium IV urotheliale kanker (DANUBE) Blaas fase 3 Gesloten Thierry Gil
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • EV-301 Een open-label, gerandomiseerd, fase 3-onderzoek ter evaluatie van enfortumab vedotin vs. chemotherapie bij proefpersonen met eerder behandelde lokaal gevorderde of metastatische urotheelkanker (EV-301) Ureters - blaas - urethra fase 3 Gesloten Nieves Martinez Chanza
 • EVICTION Een first in human, tweedelig, klinisch open-labelonderzoek ter beoordeling van de veiligheid, de verdraagbaarheid en de activiteit van intraveneuze dosissen ICT01 als monotherapie en in combinatie met een immuuncheckpointremmer, bij patiënten met gerecidiveerde/refractaire kanker in een gevorderd stadium (EVICTION-studie). Meerdere fase 1 Open Christiane Jungels
 • GO29674 Een open-label, fase Ib-dosisescalatiestudie naar de veiligheid en farmacokinetiek van Moxr0916 en Atezolizumab met of zonder Bevacizumab bij patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide solide tumoren Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen Ahmad Hussein Awada
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Meerdere fase 1 Gesloten RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2691 Een fase 3 gerandomiseerde studie ter vergelijking van nivolumab in combinatie met ipilimumab vs. placebo bij deelnemers met gelokaliseerd niercelcarcinoom bij wie een radicale of partiële nefrectomie werd uitgevoerd en met een hoog risico op recidief Nier fase 3 Open Adjuvans Spyridon Sideris