Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
23 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • CA045-001 Een gerandomiseerde, open-label fase 3-studie van NKTR-214 gecombineerd metnivolumab versus nivolumab bij deelnemers met niet eerder behandeld, inoperabel of gemetastaseerd
  melanoom
  Huid fase 3 Gesloten Joseph Kerger
 • CA209-8RX Een observationeel onderzoek bij patiënten die een adjuvante behandeling met nivolumab krijgen voor een weggesneden melanoom Huid fase 4 Open Joseph Kerger
 • CA209358 CheckMate 358: Niet-comparatieve open-labelstudie met twee cohorten van fase 1 / 2 van Nivolumab (BMS-936558) bij patiëten met virus-positieve en virus-negatieve solide tumoren. Meerdere fase 1/2 Gesloten Ahmad Hussein Awada
 • COBRIM Een fase III-, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek naar Vemurafenib versus Vemurafenib plus GDC-0973 bij voorhen onbehandlelde BRAFV600 mutatiepositieve patienten met niet-reseceerbaar lokaal gevorderd of gemetasaseerd melanoom. Huid fase 3 Gesloten Joseph Kerger
 • EMR 200066-007 Een multicentrisch, open-label, gerandomiseerd fase II-onderzoek van de MEK-remmer pimasertib of dacarbazine bij nooit eerder behandelde proefpersonen met N-ras-gemuteerd, plaatselijk vergevorderd of gemetastaseerd kwaadaardig huidmelanoom Huid fase 2 Gesloten Joseph Kerger
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • EVICTION Een first in human, tweedelig, klinisch open-labelonderzoek ter beoordeling van de veiligheid, de verdraagbaarheid en de activiteit van intraveneuze dosissen ICT01 als monotherapie en in combinatie met een immuuncheckpointremmer, bij patiënten met gerecidiveerde/refractaire kanker in een gevorderd stadium (EVICTION-studie). Meerdere fase 1 Open Christiane Jungels
 • GO29674 Een open-label, fase Ib-dosisescalatiestudie naar de veiligheid en farmacokinetiek van Moxr0916 en Atezolizumab met of zonder Bevacizumab bij patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide solide tumoren Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen Ahmad Hussein Awada
 • I3Y-MC-JPBO Een fase-2-onderzoek naar abemaciclib bij patiëten met hersenmetastasen secundair aan hormoonreceptorpositieve borstkanker. Meerdere fase 2 Gesloten Ahmad Hussein Awada
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Meerdere fase 1 Gesloten RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2672 Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Meerdere fase 3 Open Alle tumoren
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Vaste tumoren Open Metastatiek, elke tumor verward