Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AC-061A302

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbleblinde studie ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van cadazolid versus vancomycine bij proefpersonen met diarree ten gevolge van Clostiridum difficile. Mickael Aoun

AMC303-01

Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiënten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Philippe Aftimos

D5164C00001 ADAURA

Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde, multicentrische fase III-studie om de werkzaamheid en veiligheid van AZD9291 te beoordelen in vergelijking met placebo, bij patiënten met epidermaal groeifactorreceptormutatiepositief nietkleincellig longcarcinoom in stadium IB-IIIA en na volledige tumorresectie met of zonder adjuvante chemotherapie (ADAURA) Thierry Berghmans

1367.1

Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen Ahmad Hussein Awada

IJB_2706

Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Christiane Jungels

STRIVE

een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van intraveneuze CD101 vs intraveineuze caspofungine gevolgd door stepdown-behandeling van orale fluconazol bij de behandeling van proefpersonen met candidemie Mickael Aoun

EMR 200647-001

Een fase I-, open-labelonderzoek met meerdere oplopende dosissen om de veiligheid, verdraagzaamheid, farmacokinetiek, biologische en klinische werking van MSB0011359C bij proefpersonen met metastatische of lokaal gevorderde solide tumoren en uitbreiding naar geselecteerde indicaties te onderzoeken Ahmad Hussein Awada

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

SPECTA

SPECTA: Screening van kankerpatiënten voor efficiënte toegang tot wetenschappelijke onderzoeken Thierry Berghmans

B079201523324

Does inflammation have a significant implication in Lung Cancer evolution? Anne-Pascale Meert

GS-US-218-1227

Een fase 2b, gerandomiseerd, dubbelblind, placebocontroleerd, multicentrisch onderzoek ter evaluatie van de antivirale effecten, farmacokinetiek, veiligheid en vedraagbaarheid van GS-5806 bij in het ziekenhuis opgenomen volwassenen met respirator syncytial virus (RSV) infectie. Mickael Aoun

Intervention dyadique

Ontwikkeling van een dyadische psychologische ondersteuningsinterventie voor de patiënt en zijn of haar belangrijke mantelzorger

IJB_2719

Een fase 1/2, open-label, dosisescalatie/dosisuitbreiding onderzoek naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB059872 bij proefpersonen met gevorderde maligniteiten. Ahmad Hussein Awada

INCB 01158-203

Een fase 1/2-studie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCB001158 in combinatie met chemotherapie bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide solide tumoren

IJB_2724

Een fase 1/2-studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCAGN01876 in combinatie met immuuntherapieën bij patiënten met gevorderde of gemetastaseerde maligniteiten Philippe Aftimos

B079201215796

Rol van elektromagnetische navigatiebronchoscopie bij de diagnose van perifere longgezwelletjes van onbepaalde natuur. Thierry Berghmans

B079201421880

Evaluation of the activating phosphorylation of CDK4 and CDK6 as biomarker for the diagnosis, prognosis and treatment of malignant pleural mesotheliomas and lung cancers associated with asbestos exposure Thierry Berghmans

IJB_2707

Comorbidités cardiovasculaires et traitement du cancer pulmonaire: un registre prospectif Thierry Berghmans

Sevrage Tabagique

Invloed van een interventie gericht op het reguleren van emoties en de behoefte om te roken op het stoppen met roken en het volhouden ervan: een gerandomiseerde studie Darius Razavi

Intervention destinée aux parents

Een kind geconfronteerd met kanker van een ouder: een gerandomiseerde studie de evaluatie van de werkzaamheid van een psychologische interventie ontworpen om het ouderschap te ondersteunen Darius Razavi

Volg ons!

Het onderzoek steunen

Het onderzoek steunen

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut is afhankelijk van uw gulheid. Doe een gift en neem deel aan de strijd tegen kanker

Meer informatie