Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AC-061A302

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbleblinde studie ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van cadazolid versus vancomycine bij proefpersonen met diarree ten gevolge van Clostiridum difficile. Mickael Aoun

GRAALL-2014

Multicentrisch protocol voor behandeling van Acute Lymfoblasten Leukemieën (ALL) bij de jonge volwassene (18-59 jaar). Sebastian Wittnebel

ADMIRAL

Een fase 3, open-label, multicentrische, gerandomiseerde studie van ASP2215 versus reddingsbehandeling met chemotherapie bij patiënten met relaps of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) met de FLT3-mutatie. Sebastian Wittnebel

CHRONOS-4

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde, multicentrische, fase III studie met intraveneuze PI3K-remmer copanlisib in combinatie met standaard immunochemotherapie versus standaard immunochemotherapie bij patiënten met recidiverend indolent non-Hodgkinlymfoom (iNHL) Marie Maerevoet

BHS-TC-11

Fase II studie ter evaluatie van de veiligheid en de doeltreffendheid van de Extracorporele Fotoferese met gebruik van de Theraflex ECP™ bij patiënten met een steroïde refractaire chronische Graft-versus-Host ziekte Philippe Lewalle

COMPASS

Een observationele studie met vergelijking van geriatrische screening methodenbij patiënten met nieuwe diagnose van multipel myeloom. Nathalie Meuleman

THINK

Een multinationaal, open-label, Fase I-onderzoek met dosisverhoging ter beoordeling van de veiligheid en klinische werking van meerdere toedieningen van NKR-2 bij patiënten met verschillende metastatische tumortypes (THINK – THerapeutic Immunotherapy with NKR-2) Ahmad Hussein Awada

DEPLETHINK - LymphoDEPLEtion and THerapeutic Immunotherapy with NKR-2

Een fase I- open-labelonderzoek ter evaluatie van de veiligheid van toediening van een NKR-2- behandeling na een niet-myeloablatieve voorbehandeling met chemotherapie bij patiënten met recidiverende/refractaire acute myeloïde leukemie of myelodysplastisch syndroom. (DEPLETHINK – LymfoDEPLEtie en THerapeutische Immunotherapie met NKR-2) Philippe Lewalle

STRIVE

een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van intraveneuze CD101 vs intraveineuze caspofungine gevolgd door stepdown-behandeling van orale fluconazol bij de behandeling van proefpersonen met candidemie Mickael Aoun

APOLLO

Nathalie Meuleman

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

1301-LG

Vergelijking van 10-daagse behandeling met decitabine versus standaard chemotherapie (“3+7”), gevolgd door allogene stamceltransplantatie bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) van 60 jaar en ouder: een gerandomiseerde fase III studie van de EORTC Leukemie Groep, CELG, GIMEMA en Duitse MDS Studiegroep (“InDACtion” vs “3+7” Inductie bij AML) (EudraCT nummer 2014-001486-27) (NCT02172872). Sebastian Wittnebel

GS-US-218-1227

Een fase 2b, gerandomiseerd, dubbelblind, placebocontroleerd, multicentrisch onderzoek ter evaluatie van de antivirale effecten, farmacokinetiek, veiligheid en vedraagbaarheid van GS-5806 bij in het ziekenhuis opgenomen volwassenen met respirator syncytial virus (RSV) infectie. Mickael Aoun

Intervention dyadique

Ontwikkeling van een dyadische psychologische ondersteuningsinterventie voor de patiënt en zijn of haar belangrijke mantelzorger

SYMPATICO

Fase 3-studie van ibrutinib in combinatie met venetoclax bij proefpersonen met mantelcellymfoom Dominique Bron

GRAVITAS-301

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo- gecontroleerde fase 3-studie van itacitinib of placebo in combinatie met corticosteroïden voor de eerstelijnsbehandeling van acute graft-versus-hostziekte Sebastian Wittnebel

CITADEL-205

Een fase 2, open-label, multicentrische studie met 2 cohorten naar INCB050465, een PI3Kδ-remmer, bij gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom eerder behandeld met of zonder een BTK-remmer Marie Maerevoet

IJB_2719

Een fase 1/2, open-label, dosisescalatie/dosisuitbreiding onderzoek naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB059872 bij proefpersonen met gevorderde maligniteiten. Ahmad Hussein Awada

IJB_2388

rol van de microbiologische contrôle uitstrijkjes by patienten met een langdurige neutropenie Mickael Aoun

IJB_2465

Fever of unkown origin (FUO) in cancer patients (CP) (an unicentral study) Angela Loizidou

Volg ons!

Het onderzoek steunen

Het onderzoek steunen

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut is afhankelijk van uw gulheid. Doe een gift en neem deel aan de strijd tegen kanker

Meer informatie