Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AC-061A302

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbleblinde studie ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van cadazolid versus vancomycine bij proefpersonen met diarree ten gevolge van Clostiridum difficile. Mickael Aoun

GRAALL-2014

Multicentrisch protocol voor behandeling van Acute Lymfoblasten Leukemieën (ALL) bij de jonge volwassene (18-59 jaar). Sebastian Wittnebel

ADMIRAL

Een fase 3, open-label, multicentrische, gerandomiseerde studie van ASP2215 versus reddingsbehandeling met chemotherapie bij patiënten met relaps of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) met de FLT3-mutatie. Sebastian Wittnebel

CHRONOS-4

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde, multicentrische, fase III studie met intraveneuze PI3K-remmer copanlisib in combinatie met standaard immunochemotherapie versus standaard immunochemotherapie bij patiënten met recidiverend indolent non-Hodgkinlymfoom (iNHL) Marie Maerevoet

BHS-TC-11

Fase II studie ter evaluatie van de veiligheid en de doeltreffendheid van de Extracorporele Fotoferese met gebruik van de Theraflex ECP™ bij patiënten met een steroïde refractaire chronische Graft-versus-Host ziekte Philippe Lewalle

COMPASS

Een observationele studie met vergelijking van geriatrische screening methodenbij patiënten met nieuwe diagnose van multipel myeloom. Nathalie Meuleman

THINK

Een multinationaal, open-label, Fase I-onderzoek met dosisverhoging ter beoordeling van de veiligheid en klinische werking van meerdere toedieningen van NKR-2 bij patiënten met verschillende metastatische tumortypes (THINK – THerapeutic Immunotherapy with NKR-2) Ahmad Hussein Awada

DEPLETHINK - LymphoDEPLEtion and THerapeutic Immunotherapy with NKR-2

Een fase I- open-labelonderzoek ter evaluatie van de veiligheid van toediening van een NKR-2- behandeling na een niet-myeloablatieve voorbehandeling met chemotherapie bij patiënten met recidiverende/refractaire acute myeloïde leukemie of myelodysplastisch syndroom. (DEPLETHINK – LymfoDEPLEtie en THerapeutische Immunotherapie met NKR-2) Philippe Lewalle

STRIVE

een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van intraveneuze CD101 vs intraveineuze caspofungine gevolgd door stepdown-behandeling van orale fluconazol bij de behandeling van proefpersonen met candidemie Mickael Aoun

APOLLO

Nathalie Meuleman

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

1301-LG

Vergelijking van 10-daagse behandeling met decitabine versus standaard chemotherapie (“3+7”), gevolgd door allogene stamceltransplantatie bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) van 60 jaar en ouder: een gerandomiseerde fase III studie van de EORTC Leukemie Groep, CELG, GIMEMA en Duitse MDS Studiegroep (“InDACtion” vs “3+7” Inductie bij AML) (EudraCT nummer 2014-001486-27) (NCT02172872). Sebastian Wittnebel

ARGX-110-1201

Een fase I/II-onderzoek naar ARGX-110 bij patiënten met maligne tumoren in een gevorderd stadium die CD70 tot expressie brengen Marie Maerevoet

IJB_2672

Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Mickael Aoun

NV 20234

Een dubbelblind, gerandomiseerd, gestratificeerd, multicentrisch onderzoek ter evaluatie van oseltamivir in de tradionele en in een hoge dosis voor behandeling van influenzapatienten met verzwakte natuurlijke afweer. Mickael Aoun

SOLSTICE

een actief gecontroleerde, open-label, gerandomiseerde, multicentrische fase-3 studie om de doeltreffendheid en veiligheid is beoordelen van een belandeling met maribavir vergeleken met een door de onderzoeker toegewezen behandeling bij ontvangers van een transplantaat met cytomegalovirusinfecties (CMV) die refractair of resistent zijn tegen een behandeling met ganciclovir, valganciclovir, foscarnet of cidofovir Mickael Aoun

Ro-CHOP

Gerandomiseerde fase III studie ter evaluatie van de doeltreffendheid en de bijwerkingen van romidepsine in combinatie met CHOP (Ro-CHOP) vergeleken met enkel CHOP in de behandeling van perifere T-cel lymfomen bij patiënten zonder voorafgaande behandeling. Dominique Bron

MCL-R2 Elderly

Doeltreffendheid en tolerantie van een behandeling met een inductie immunochemotherapie van het type R-CHOP + R-HAD, alternerend, vergeleken met R-CHOP alleen, gevolgd door een onderhoudsbehandeling door lenalidomide + rituximab, versus een behandeling door rituximab alleen bij oudere patiënten met een mantelcellymfoom. Marie Maerevoet

GS-US-218-1227

Een fase 2b, gerandomiseerd, dubbelblind, placebocontroleerd, multicentrisch onderzoek ter evaluatie van de antivirale effecten, farmacokinetiek, veiligheid en vedraagbaarheid van GS-5806 bij in het ziekenhuis opgenomen volwassenen met respirator syncytial virus (RSV) infectie. Mickael Aoun

Intervention dyadique

Ontwikkeling van een dyadische psychologische ondersteuningsinterventie voor de patiënt en zijn of haar belangrijke mantelzorger