Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AMC303-01

Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiënten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Philippe Aftimos

(FIERCE-22)

EEN MULTICENTRISCH, FASE 1B-, OPENLABELONDERZOEK MET ÉÉN ENKELE GROEP NAAR EEN NIEUWE FGFR3-REMMER (B-701) IN COMBINATIE MET PEMBROLIZUMAB BIJ PROEFPERSONEN MET LOKAAL GEAVANCEERD OF METASTATISCH UROTHELIAAL CARCINOOM DIE PROGRESSIE VERTOOND HEBBEN NA PLATINUMCHEMOTHERAPIE Philippe Aftimos

IJB_2691

Een fase 3 gerandomiseerde studie ter vergelijking van nivolumab in combinatie met ipilimumab vs. placebo bij deelnemers met gelokaliseerd niercelcarcinoom bij wie een radicale of partiële nefrectomie werd uitgevoerd en met een hoog risico op recidief Spyridon Sideris

1367.1

Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen Ahmad Hussein Awada

METASUN UCL-ONCO 2012-09

Een studie die bedoeld is om de waarde van de “metabonomics” en de “lipidomics” te bepalen om de doeltreffendheid en de bijwerkingen te voorspellen van anti-VEGF geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom Thierry Gil

CLEAR

Een multicentrisch, open-label, gerandomiseerd, fase 3-onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid te vergelijken van lenvatinib in combinatie met everolimus of pembrolizumab enerzijds en sunitinib monotherapie anderzijds bij de eerstelijnsbehandeling van proefpersonen met gevorderd niercelcarcinoom (CLEAR) Spyridon Sideris

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

OX2016-203-01

Titel van de studie: Een open-label, fase I-studie met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AsiDNA, een intraveneus toegediende DNA-reparatieremmer bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Nuria Kotecki

WO29636

Een fase III, open-label, multicentrisch, gerandomiseerd onderzoek naar atezolizumab (anti-PD-L1 antilichaam) versus observatie als adjuvante therapie bij patiënten met hoog-risico, spier-invasieve urotheelkanker na chirurgische verwijdering (WO29636). Spyridon Sideris

CL1-81694-001

Fase I-studie met toenemende doses S 81694 intraveneus toegediend aan volwassen patiënten met gevorderde/metastatische vaste tumoren Ahmad Hussein Awada

SYD985.001

Een tweedelige fase I-studie (met uitgebreide cohorten) met het antilichaamgeneesmiddelconjugaat SYD985 dat voor het eerst in mensen getest wordt om de veiligheid, farmacokinetiek en werkzaamheid te evalueren bij patiënten met vergevorderde of uitgezaaide vaste tumoren. Philippe Aftimos

T2001-01

Observationele studie met als doel gegevens te vergaren die kenmerkend zijn voor analgesie bij patiënten met pijn als gevolg van botmetastasen Dominique Lossignol

STORM

Een gerandomiseerde fase II studie voor de behandeling van een beperkt prostaatkankerherval ter hoogte van de klieren

GO29674

Een open-label, fase Ib-dosisescalatiestudie naar de veiligheid en farmacokinetiek van Moxr0916 en Atezolizumab met of zonder Bevacizumab bij patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide solide tumoren Ahmad Hussein Awada

Intervention dyadique

Ontwikkeling van een dyadische psychologische ondersteuningsinterventie voor de patiënt en zijn of haar belangrijke mantelzorger

AURA

Avelumab als neoadjuvante behandeling bij proefpersonen met vormen van urotheliale spierinvasieve blaaskanker Thierry Gil

Sevrage Tabagique

Invloed van een interventie gericht op het reguleren van emoties en de behoefte om te roken op het stoppen met roken en het volhouden ervan: een gerandomiseerde studie Darius Razavi

Intervention destinée aux parents

Een kind geconfronteerd met kanker van een ouder: een gerandomiseerde studie de evaluatie van de werkzaamheid van een psychologische interventie ontworpen om het ouderschap te ondersteunen Darius Razavi

A-48-52030-269 IMIO

Een internationale, multicentrische, prospective open-label studie om de werkzaamheid en veiligheid van lanreotide autogel 120mg, geassocieerd met medische zorgstandaard bij de behandeling van klinische symptomen geassocieerd met inoperabele, maligne darmobstructie, te beoordelen. Dominique Lossignol