Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent geneesheer en U verwijst patiënten naar het Bordet Instituut?

U hebt nu de mogelijkheid om de resultaten te ontvangen van de onderzoeken van uw patiënten via de dienst Medibridge. Deze transmissie van resultaten gebeurt door middel van voorafbepaalde formaten, op een beveiligde manier en gecodeerd om natuurlijk, het strikte respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

Als u wil genieten van deze dienst, is het voldoende een aanvraag in te dienen aan Mijnheer Ph. Hennebert, Directeur van de Dienst Informatica van het Bordet Instituut door email (medibridgeIJB@bordet.be) met het document.doc of het document.pdf.

Het is onontbeerlijk om ons een zeker aantal inlichtingen over te maken, onder andere het te gebruiken uitwisselingsformaat. Wij hebben de mogelijkheden om de meerderheid van de meeste formaten over te maken.

Indien u de resultaten reeds via MediBridge ontvangt en u wenst om de documenten per post te blijven ontvangen, naast de elektronische weg, gelieve onderstaand formulier in te vullen door het juiste vakje aan te vinken.

Gelieve het document hier onder te vervolledigen dat kan gebruikt worden als inschrijvingsformulier.

De kennisgeving van de uivoerbaarheid zal u snel toegestuurd worden.