Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AC-061A302

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbleblinde studie ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van cadazolid versus vancomycine bij proefpersonen met diarree ten gevolge van Clostiridum difficile. Mickael Aoun

AMC303-01

Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiënten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Philippe Aftimos

CA209358 / CheckMate 358

CheckMate 358: Niet-comparatieve open-labelstudie met twee cohorten van fase 1 / 2 van Nivolumab (BMS-936558) bij patiënten met virus-positieve en virus-negatieve solide tumoren. Ahmad Hussein Awada

CA209-142

Een fase 2 klinisch onderzoek naar nivolumab en nivolumab plus ipilimumab bij recidiverende en gemetastaseerde colonkanker met een hoge graad van microsatellietinstabiliteit (Microsatellite Instability High, MSI-H). Alain Hendlisz

1367.1

Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen Ahmad Hussein Awada

IJB_2706

Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Christiane Jungels

CIRT

CIRSE Register voor SIR-Spheres Therapie Patrick Flamen

LINK

Fase I onderzoek met dosisverhogingen ter beoordeling van de veiligheid en de klinische werking van meerdere hepatische trans-arteriële toedieningen van NKR-2 bij patiënten met inoperabele uitzaaiingen ter hoogte van de lever door colorectale kanker. Alain Hendlisz

SHRINK

Een open-label, fase I studie om de veiligheid en klinische werking van meerdere dosissen van NKR-2, toegediend als aanvulling op de neoadjuvante behandeling FOLFOX bij patiënten met colorectale kanker en potentieel operabele levermetastasen (SHRINK studie - Standard cHemotherapy Regimen and Immunotherapy with NKR-2) Alain Hendlisz

STRIVE

een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van intraveneuze CD101 vs intraveineuze caspofungine gevolgd door stepdown-behandeling van orale fluconazol bij de behandeling van proefpersonen met candidemie Mickael Aoun

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

GS-US-218-1227

Een fase 2b, gerandomiseerd, dubbelblind, placebocontroleerd, multicentrisch onderzoek ter evaluatie van de antivirale effecten, farmacokinetiek, veiligheid en vedraagbaarheid van GS-5806 bij in het ziekenhuis opgenomen volwassenen met respirator syncytial virus (RSV) infectie. Mickael Aoun

Intervention dyadique

Ontwikkeling van een dyadische psychologische ondersteuningsinterventie voor de patiënt en zijn of haar belangrijke mantelzorger

IJB_2711

Een fase 1, open-label studie met dosisescalatie en -uitbreiding naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB062079 bij patiënten met gevorderd hepatocellulair carcinoom en andere maligniteiten

IJB_2719

Een fase 1/2, open-label, dosisescalatie/dosisuitbreiding onderzoek naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB059872 bij proefpersonen met gevorderde maligniteiten. Ahmad Hussein Awada

INCB 01158-203

Een fase 1/2-studie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCB001158 in combinatie met chemotherapie bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide solide tumoren

IJB_2674

Een open-label, multicentrische, fase 2-studie met één groep naar de werkzaamheid en veiligheid van INCB054828 bij proefpersonen met gevorderd/metastatisch of chirurgisch niet te verwijderen cholangiocarcinoom met FGFR2-translocaties waarbij eerdere behandeling niet succesvol was

IJB_2724

Een fase 1/2-studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCAGN01876 in combinatie met immuuntherapieën bij patiënten met gevorderde of gemetastaseerde maligniteiten Philippe Aftimos

CHRONOS & KAIROS

Opvolging van de Geschiedenis van de Patient door een Continue Genomische Evaluatie in het Bloed. Alain Hendlisz

ARTemIS-Eso

Studie van de pathologische en metabolische respons op de behandeling met radiochemotherapie en immunotherapie voorafgaand aan chirurgie van oesofaguskanker of kanker van de gastro-oesofagale junctie: ARTEMIS-Eso, een Fase I-II studie. Amelie Deleporte

Volg ons!

Het onderzoek steunen

Het onderzoek steunen

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut is afhankelijk van uw gulheid. Doe een gift en neem deel aan de strijd tegen kanker

Meer informatie