Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AC-061A302

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbleblinde studie ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van cadazolid versus vancomycine bij proefpersonen met diarree ten gevolge van Clostiridum difficile. Mickael Aoun

AMC303-01

Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiënten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Philippe Aftimos

CA209358 / CheckMate 358

CheckMate 358: Niet-comparatieve open-labelstudie met twee cohorten van fase 1 / 2 van Nivolumab (BMS-936558) bij patiënten met virus-positieve en virus-negatieve solide tumoren. Ahmad Hussein Awada

CA209-142

Een fase 2 klinisch onderzoek naar nivolumab en nivolumab plus ipilimumab bij recidiverende en gemetastaseerde colonkanker met een hoge graad van microsatellietinstabiliteit (Microsatellite Instability High, MSI-H). Alain Hendlisz

1367.1

Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen Ahmad Hussein Awada

IJB_2706

Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Christiane Jungels

CIRT

CIRSE Register voor SIR-Spheres Therapie Patrick Flamen

LINK

Fase I onderzoek met dosisverhogingen ter beoordeling van de veiligheid en de klinische werking van meerdere hepatische trans-arteriële toedieningen van NKR-2 bij patiënten met inoperabele uitzaaiingen ter hoogte van de lever door colorectale kanker. Alain Hendlisz

SHRINK

Een open-label, fase I studie om de veiligheid en klinische werking van meerdere dosissen van NKR-2, toegediend als aanvulling op de neoadjuvante behandeling FOLFOX bij patiënten met colorectale kanker en potentieel operabele levermetastasen (SHRINK studie - Standard cHemotherapy Regimen and Immunotherapy with NKR-2) Alain Hendlisz

STRIVE

een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van intraveneuze CD101 vs intraveineuze caspofungine gevolgd door stepdown-behandeling van orale fluconazol bij de behandeling van proefpersonen met candidemie Mickael Aoun

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

PanCO

Een open-label, proefonderzoek met één groep van OncoSil™, toegediend aan studiedeelnemers met niet-reseceerbaar, plaatselijk gevorderd adenocarcinoom van de alvleesklier, gegeven in combinatie met FOLFIRINOX of gemcitabine+nab-paclitaxel chemotherapieën. Alain Hendlisz

OX2016-203-01

Titel van de studie: Een open-label, fase I-studie met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AsiDNA, een intraveneus toegediende DNA-reparatieremmer bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Nuria Kotecki

IJB_2672

Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Mickael Aoun

AvaWatchers

Een multicentrisch, niet-interventioneel onderzoek naar de impact van sarcopenie op het resultaat van de behandeling met chemotherapie in combinatie met bevacizumab bij patiënten met colorectale kanker. Alain Hendlisz

MO29112_MODUL

Een multicentrisch, gerandomiseerd klinisch onderzoek naar een biomarker gestuurde onderhoudsbehandeling voor eerstelijns gemetastaseerde colorectale kanker (MODUL). Alain Hendlisz

CL1-81694-001

Fase I-studie met toenemende doses S 81694 intraveneus toegediend aan volwassen patiënten met gevorderde/metastatische vaste tumoren Ahmad Hussein Awada

SYD985.001

Een tweedelige fase I-studie (met uitgebreide cohorten) met het antilichaamgeneesmiddelconjugaat SYD985 dat voor het eerst in mensen getest wordt om de veiligheid, farmacokinetiek en werkzaamheid te evalueren bij patiënten met vergevorderde of uitgezaaide vaste tumoren. Philippe Aftimos

T2001-01

Observationele studie met als doel gegevens te vergaren die kenmerkend zijn voor analgesie bij patiënten met pijn als gevolg van botmetastasen Dominique Lossignol

TG6002.02

Een fase I/IIa-onderzoek van intraveneus (IV) toegediend TG6002 (VV TK-RR-FCU1) in combinatie met oraal ingenomen flucytosine (5-FC) in patiënten met gevorderde gastro-intestinale (GI) tumoren Christiane Jungels