Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AMC303-01

Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiënten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Philippe Aftimos

ARASENS

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie naar ODM-201 versus placebo toegevoegd aan standaard androgeendeprivatietherapie en docetaxel bij patiënten met metastatische hormoongevoelige prostaatkanker Spyridon Sideris

1367.1

Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen Ahmad Hussein Awada

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

OX2016-203-01

Titel van de studie: Een open-label, fase I-studie met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AsiDNA, een intraveneus toegediende DNA-reparatieremmer bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Nuria Kotecki

LPS14201 ? CARD

Een gerandomiseerde, open-label, multicentrische studie van cabazitaxel versus een middel gericht op de androgeenreceptor (AR) (abirateron of enzalutamide) bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (‘mCRPC’) die eerder werden behandeld met docetaxel en waarbij een eerdere behandeling met een middel gericht op de AR snel faalde (CARD). Thierry Gil

CL1-81694-001

Fase I-studie met toenemende doses S 81694 intraveneus toegediend aan volwassen patiënten met gevorderde/metastatische vaste tumoren Ahmad Hussein Awada

T2001-01

Observationele studie met als doel gegevens te vergaren die kenmerkend zijn voor analgesie bij patiënten met pijn als gevolg van botmetastasen Dominique Lossignol

PEACE EORTC 1201 GETUG-AFU 21

Een prospectieve fase III gerandomiseerde studie van androgeendeprivatietherapie (+/- docetaxel) met of zonder lokale radiotherapie met of zonder abirateronacetaat en prednison bij patiënten met metastatische hormoon-naïeve prostaatkanker. Thierry Gil

STORM

Een gerandomiseerde fase II studie voor de behandeling van een beperkt prostaatkankerherval ter hoogte van de klieren

Intervention dyadique

Ontwikkeling van een dyadische psychologische ondersteuningsinterventie voor de patiënt en zijn of haar belangrijke mantelzorger

Sevrage Tabagique

Invloed van een interventie gericht op het reguleren van emoties en de behoefte om te roken op het stoppen met roken en het volhouden ervan: een gerandomiseerde studie Darius Razavi

Intervention destinée aux parents

Een kind geconfronteerd met kanker van een ouder: een gerandomiseerde studie de evaluatie van de werkzaamheid van een psychologische interventie ontworpen om het ouderschap te ondersteunen Darius Razavi

A-48-52030-269 IMIO

Een internationale, multicentrische, prospective open-label studie om de werkzaamheid en veiligheid van lanreotide autogel 120mg, geassocieerd met medische zorgstandaard bij de behandeling van klinische symptomen geassocieerd met inoperabele, maligne darmobstructie, te beoordelen. Dominique Lossignol

Een fase 2-studie van de werkzaamheid en veiligheid van niraparib bij mannen met gemetastaseerde, castratieresistente prostaatkanker en afwijkingen in het DNA-herstel Thierry Gil

I7W-MC-JQBA

Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Ahmad Hussein Awada

EMR100036-001

Een multicentrisch, open-label fase I-onderzoek met dosisescalatie van de DNA-PK-remmer MSC2490484A bij proefpersonen met gevorderde vaste tumoren of chronische lymfatische leukemie. Ahmad Hussein Awada