Skip to main content

Press

Press kit, press releases, bank of pictures

Press releases

Bank of pictures

New Bordet (entrance) (ID 28738)

New Bordet (building) (ID 28737)

New Bordet (ID 28580)

Logo (FR) Institut Jules Bordet (ID 20119)

Logo (NL) Jules Bordet Instituut (ID 20120)

Logo bilingue Institut Jules Bordet (ID 4373)