Overslaan en naar de inhoud gaan

OECI Voorzitting : Dr D. de Valeriola

Persbericht (02/02/2015)

De OECI (Organisation of European Cancer Institutes) vertrouwt het voorzitterschap toe aan de Belgische dokter Dominique de Valeriola, algemeen medisch directeur van het Jules Bordet Instituut


Brussel, 2 februari 2015 – Dokter Dominique de Valeriola, algemeen medisch directeur van het Jules Bordet Instituut, werd in september 2014 verkozen tot voorzitter van de OECI (Organisation of European Cancer Institutes), het grootste netwerk van Europese centra voor kankerbestrijding.
 

dr. de Valeriola
Dr Dominique de Valeriola

Dr. de Valeriola – medisch directeur van het enige geïntegreerde centrum voor kankerbestrijding in België – is zich terdege bewust van het belang van het mandaat dat haar werd toevertrouwd. De OECI, die in 1977 werd opgericht op initiatief van het Cancer Research Institute in Wenen en vorig jaar haar 35e verjaardag vierde, verenigt 70 centra voor kankerbestrijding in heel Europa. De OECI streeft een drievoudige doelstelling na: een Europees netwerk van uiterst kwaliteitsvolle geïntegreerde centra voor kankerbestrijding
uitbouwen dankzij veelvuldige uitwisseling en samenwerking, de kwaliteit van de multidisciplinaire oncologische verzorging in heel Europa waarborgen, en een Europees netwerk van samenwerking voor (meer bepaald translationeel) onderzoek ontwikkelen. Het ultieme doel is de incidentie en mortaliteit met betrekking tot kanker te verminderen, maar ook de patiënten beter te ondersteunen.

De belangrijkste projecten in dit nieuwe mandaat 2015-2017
  • OECI-accreditatie en -certificatie voor de Europese oncologiecentra

De OECI-accreditatie en -certificatie voor de Europese oncologiecentra steunt op kwaliteitscriteria
die een continue verbetering van de patiëntverzorging nastreven. De OECI ondersteunt hiertoe het
"Comprehensive Cancer Center"-concept dat multidisciplinaire verzorging, onderzoek en onderwijs
integreert. Het Jules Bordet Instituut werd op 15 mei 2013 geaccrediteerd door de OECI: een primeur
voor België.

"Het OECI-accreditatieprogramma voor kankercentra is een schitterend project dat ernaar streeft alle
kankerpatiënten in Europa een verzorging van topkwaliteit te waarborgen en een einde te maken aan
verschillen die vandaag nog kunnen bestaan. De OECI heeft tot nu al 14 kankercentra in Europa
gecertificeerd; voor 15 andere loopt de procedure. Wij streven ernaar om deze certificatie tegen 2017
te kunnen uitreiken aan 70% van de Europese kankercentra. Dat is een zware uitdaging, maar ook erg
belangrijk om de kwaliteit van de zorgverstrekking en van translationeel onderzoek op het domein
van kanker in Europa te kunnen garanderen", verduidelijkt dr. Dominique de Valeriola.

  • Bevordering van nieuwe ontwikkelingen op het domein van biobanken en laboratoria voor moleculaire pathologie

Een OECI-werkgroep is specifiek bezig met de promotie en de ontwikkeling van de activiteiten van de
biobanken en de laboratoria voor moleculaire pathologie in de Europese kankerinstituten, om de
patiëntverzorging maar ook het translationeel onderzoek te verbeteren.

"Moleculaire pathologie is een geavanceerde discipline die momenteel voor een omwenteling in de
behandeling van kankerpatiënten zorgt. Ze richt zich op de analyse van genetische markers (DNA,
RNA) of eiwitmarkers die kenmerkend zijn voor een gegeven pathologische toestand, om deze te
identificeren, de evolutie ervan te voorspellen en te evalueren, en de reactie op de behandeling te
voorspellen, of de aanleg van een persoon voor kanker te evalueren. De moleculaire pathologie
maakt de ontwikkeling van een individuele geneeskunde mogelijk volgens de specifieke factoren van
elke patiënt. Het is dan ook van primordiaal belang om deze te stimuleren", legt dr. de Valeriola uit.

  • Versterkte Europese aanwezigheid

Het programma van het mandaat 2015-2017 om de aanwezigheid van de OECI en haar leden op
Europees niveau te versterken omvat voorts institutionele en operationele veranderingen maar ook
samenwerking en uitwisseling tussen de leden van de organisatie. Hiertoe wordt gestreefd naar een
verhoging van het aantal leden, de ontwikkeling van een in Brussel verankerd kantoor en de
ontwikkeling van sponsoringactiviteiten en van een steunfonds voor doelgerichte initiatieven.

Bijgevoegd: foto van dr. de Valeriola

Contacts Presse - Institut Jules Bordet

Ariane van de Werve
Institut Jules Bordet
Rue Héger-Bordet, 1,
1000 Bruxelles
Tel : +32 2 541 31 39
GSM : +32 486 17 33 26
Email : ariane.vandewerve@bordet.be
www.bordet.be