Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilliger worden in het Jules Bordet Instituut

Vrijwilligerswerk is het ongebonden en onbezoldigde engagement van mensen die voor anderen of voor het algemeen belang handelen, in een andere context dan die van de gewone vriendendienst of onderlinge hulp in familieverband. Vrijwilligerswerk wordt niet uitgeoefend door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie als in het kader van een arbeidscontract, een dienstverleningscontract of een statutaire bestemming.

Vrijwilligerswerk in het Instituut

Wij zoeken vrijwilligers met het oog op diverse georganiseerde opdrachten: onthaal, oriëntering, enz. Heb je wat tijd? Heb je zin om je te engageren en om patiënten en personeel van het Jules Bordet Instituut te helpen? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator. Zij geeft je meer informatie over de taken die je kan verrichten. 
Denise Cullus: denise.cullus@bordet.be

Het Jules Bordet Instituut heeft met diverse verenigingen een partnerschap opgezet.

Wie zijn/haar diensten wenst aan te bieden als vrijwilliger, moet zijn/haar kandidatuur in elk geval indienen via een van de partnerverenigingen van het Jules Bordet Instituut (zie de verenigingen in de onderstaande rubrieken).

Deze verenigingen zijn autonome organisaties. Overeenkomstig de wet die het juridische statuut van de vrijwilligers regelt (op dit moment de Wet van 3 juli 2005 die van kracht is sinds 1 augustus 2006), zijn zij verantwoordelijk voor hun vrijwilligers, dienen ze hen te informeren via een "organisatienota" en moeten ze voor hen een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" afsluiten, eventueel uitgebreid met de dekking van andere risico's.

U ondertekent met deze organisatie een vrijwilligerscontract, in overeenstemming met de wet. Uw opdracht binnen het Instituut wordt duidelijk afgebakend, net zoals de prestatievoorwaarden. De uitoefening van uw opdracht wordt geregeld door het Huishoudelijk Reglement van het Instituut. U zult ook een korte opleiding moeten volgen.