Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale patienten

Europese en niet-Europese patienten

Noodzakelijke documenten
Bent u ingezetene van een EU-lidstaat, dan moet u absoluut:

  • Uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meebrengen naar het ziekenhuis, ook bij spoedgevallen.
  • Bij een geplande ziekenhuisopname moet u ook het formulier S2 (vroeger E112) meenemen, voor de terugbetaling van uw opname door de verzekeringsmaatschappij van uw land. Opgelet: het moet daarbij om het originele document gaan (geen fotokopie!), geldig afgestempeld en ondertekend.
    Het moet de volgende informatie bevatten:
    • de gegevens van de begunstigde,
    • de verblijfs- en behandelingsduur (vermoedelijke opname- en ontslagdatum)
    • vermelding van het Institut Jules Bordet.

Betaling
U moet de volledige kostprijs betalen als u op consult komt. U krijgt dan een document dat u recht geeft op terugbetaling in uw eigen land.