Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale patienten

Europese en niet-Europese patienten

Noodzakelijke documenten
Bent u ingezetene van een EU-lidstaat, dan moet u absoluut:

  • Uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meebrengen naar het ziekenhuis, ook bij spoedgevallen.
  • Bij een geplande ziekenhuisopname moet u ook het formulier S2 (vroeger E112) meenemen, voor de terugbetaling van uw opname door de verzekeringsmaatschappij van uw land. Opgelet: het moet daarbij om het originele document gaan (geen fotokopie!), geldig afgestempeld en ondertekend.
    Het moet de volgende informatie bevatten:
    • de gegevens van de begunstigde,
    • de verblijfs- en behandelingsduur (vermoedelijke opname- en ontslagdatum)
    • vermelding van het Institut Jules Bordet.

Betaling
U moet de volledige kostprijs betalen als u op consult komt. U krijgt dan een document dat u recht geeft op terugbetaling in uw eigen land.

Volg ons!

Het onderzoek steunen

Het onderzoek steunen

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut is afhankelijk van uw gulheid. Doe een gift en neem deel aan de strijd tegen kanker

Meer informatie