Overslaan en naar de inhoud gaan

Het onderzoek

Sinds zijn oprichting wil het Institut Jules Bordet steeds meer inzicht krijgen in de celmechanismen die een rol spelen bij kanker, en de bestaande kankerbehandelingen voortdurend verbeteren. De onderzoekers van het Institut Jules Bordet laten op die manier de patiënt profiteren van de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek, en werken daarbij nauw samen met zorgprofessionals en artsen in alle mogelijke specialismen.

“De projecten van de onderzoekers van het Institut Jules Bordet onderscheiden zich door hun transdisciplinaire karakter en inventiviteit. De zorgverlening verbeteren en alle mogelijke onderzoekssporen verkennen: dat is de basisaanpak van het Institut Jules Bordet.”
   

Martine Piccart 
Directrice research

Paragraph body

Hoe wetenschappelijk onderzoek de behandeling van kanker vooruit helpt

Het Jules Bordet Instituut doet zowel aan klinisch als aan translationeel onderzoek. Bij deze zeer sterk georganiseerde activiteit zijn zowel tal van professionals als patiënten betrokken.
 

Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek omvat studies of klinische tests die we uitvoeren in het Institut Jules Bordet, samen met onze partners, academische onderzoekscentra en farmabedrijven. Deze klinische studies hebben onder meer de volgende doelstellingen:

  • nieuwe diagnosetechnieken uittesten,
  • verschillende therapeutische strategieën vergelijken,
  • vernieuwende geneesmiddelen uittesten, vooral voor kankers waarvoor nog geen doeltreffende behandeling bestaat.

Klinisch onderzoek is alleen mogelijk met medewerking van de patiënten. Dankzij hun deelneming aan klinische tests kunnen onze onderzoekers belangrijke onderzoeksvragen beantwoorden.

Recherche Clinique

Translationeel onderzoek

Meer inzicht krijgen in kanker, zoeken naar markers (merkstoffen) die kunnen helpen bij de diagnose en om de respons op bepaalde behandelingen of de prognose van de patiënten te voorspellen: dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het zogenaamde translationele onderzoek. Dit type onderzoek is gebaseerd op analyses van bloedstalen en/of tumorstalen die worden afgenomen bij de diagnose of de behandeling, na toestemming van de patiënt. Het translationele onderzoek is geïntegreerd in het klinisch onderzoek en heeft als doel de nieuwe ontdekkingen snel te integreren in de behandeling.

recherche translationnelle

Het klinisch onderzoek leiden en organiseren

Het Institut Jules Bordet werkt mee aan het onderzoek tegen kanker, door klinische studies uit te voeren die ontwikkeld worden door zijn onderzoekers of andere researchgroepen wereldwijd. Verschillende structuren nemen deel aan de organisatie en de uitvoering van klinische studies:

Samenwerken om te innoveren

Research gebeurt altijd in samenwerkingsverband, vooral als het gaat om kankeronderzoek. Om de meest hoopgevende pistes te onderzoeken, werkt het Institut Jules Bordet samen met andere academische partners en/of privébedrijven.
 

Academische partners

Academisch onderzoek zit diep verankerd in het DNA van het Institut Jules Bordet. We hebben hiervoor trouwens prestigieuze onderzoeksnetwerken opgericht: EORTC, BIG en meer recentelijk het netwerk Oncodistinct. Elke patiënt de best mogelijke zorg waarborgen, is een delicate onderneming, waarbij we rekening moeten houden met de complexiteit en de diversiteit van de mogelijke therapeutische situaties en strategieën. De zorgverleners moeten dan ook hun methoden grondig evalueren, onder meer via klinische studies. Die gebeuren altijd binnen een universitair kader. De resultaten hebben vaak een belangrijke positieve impact op de patiëntenzorg.

Privépartners

Om een nieuw geneesmiddel of een nieuwe medische behandeling te ontwikkelen voor zijn patiënten, werkt het Institut Jules Bordet samen met en biedt het ondersteuning aan de instellingen die deze vernieuwende behandelingen ontwikkelen: de farmaceutische bedrijven. Sommige klinische studies in het Institut Jules Bordet gebeuren dan ook in partnerschap met deze bedrijven, en altijd met respect voor en in het belang van de patiënt.

Titel
Meewerken aan de vooruitgang in het kankeronderzoek

Klinische studies

Als patiënt(e) zult u misschien uitgenodigd worden om deel te nemen aan een klinische studie voor een nieuwe behandeling, een nieuwe medische onderzoekstechniek of een vernieuwende zorgaanpak. Naast mogelijke voordelen voor uzelf, draagt meewerken aan een klinische studie ook bij tot de vooruitgang in de geneeskunde en komt het toekomstige patiënten ten goede.

Uw deelneming aan die studies is 100% vrijwillig en niet verplicht. Geen enkele onderzoeksmethode zal ooit toegepast worden zonder uw goedkeuring. Om met kennis van zaken te kunnen beslissen en uw ‘geïnformeerde toestemming’ te kunnen geven, krijgt u volledige informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Uw referentiearts zal u zo duidelijk en zo begrijpelijk mogelijk de potentiële voordelen en risico’s uitleggen van uw medewerking aan de klinische studie die u wordt aangeboden.

Uw gezondheid en levenskwaliteit zijn onze grootste bekommernis. Als u dat wenst of als uw gezondheidstoestand dat vereist, kunt u uw deelneming aan de klinische studie op elk moment stopzetten.    

Kiezen om deel te nemen aan een klinisch onderzoek

 

Clinical Trials

Een clinical trial zoeken

 Wetenschapelijke artikelen

Prophylactic cranial irradiation in stage IV small cell lung cancer: Selection of patients amongst European IASLC and ESTRO experts.

Auteurs : Putora PM, Glatzer M, Belderbos J, Besse B, Blackhall F, Califano R, Cappuzzo F, de Marinis F, Dziadziuszko R, Felip E, Faivre-Finn C, Früh M, Garrido P, Le Pechoux C, McDonald F, Nestle U, Novello S, OBrien M, Paz Ares L, Peeters S, Pöttgen C, Ramella S, Reck M, Slotman B, Troost EGC, Van Houtte P, Westeel V, Widder J, Mornex F, De Ruysscher D
Jaar : 2019
Journal : Radiother Oncol
Volume : 133
Pagina's : 163-166

Trastuzumab duocarmazine in locally advanced and metastatic solid tumours and HER2-expressing breast cancer: a phase 1 dose-escalation and dose-expansion study.

Auteurs : Banerji U, van Herpen CML, Saura C, Thistlethwaite F, Lord S, Moreno V, Macpherson IR, Boni V, Rolfo C, de Vries EGE, Rottey S, Geenen J, Eskens F, Gil-Martin M, Mommers EC, Koper NP, Aftimos P
Jaar : 2019
Journal : Lancet Oncol
Volume : 20
Pagina's : 1124-1135

Tumor-derived Thymic stromal lymphopoietin expands bone marrow B-cell precursors in circulation to support metastasis.

Auteurs : Ragonnaud E, Moritoh K, Bodogai M, Gusev F, Garaud S, Chen C, Wang X, Baljinnyam T, Becker KG, Maul RW, Willard-Gallo K, Rogaev E, Biragyn A
Jaar : 2019
Journal : Cancer Res

Obinutuzumab plus Lenalidomide (GALEN) for the treatment of relapse/refractory aggressive lymphoma: a phase II LYSA study.

Auteurs : Houot R, Cartron G, Bijou F, de Guibert S, Salles GA, Fruchart C, Bouabdallah K, Maerevoet M, Feugier P, Le Gouill S, Tilly H, Casasnovas RO, Moluçon-Chabrot C, Van Den Neste E, Zachee P, Andre M, Bonnet C, Haioun C, van Hoof A, Van Eygen K, Molina L, Nicolas-Virelizier E, Ruminy P, Morschhauser F
Jaar : 2019
Journal : Leukemia
Volume : 33
Pagina's : 776-780

Long-term health-related quality of life of critically ill patients with haematological malignancies: a prospective observational multicenter study.

Auteurs : Ehooman F, Biard L, Lemiale V, Contou D, de Prost N, Mokart D, Pène F, Kouatchet A, Mayaux J, Demoule A, Vincent F, Nyunga M, Bruneel F, Rabbat A, Lebert C, Perez P, Meert AP, Benoit D, Hamidfar R, Darmon M, Azoulay E, Zafrani L
Jaar : 2019
Journal : Ann Intensive Care
Volume : 9
Pagina's : 2