Overslaan en naar de inhoud gaan

Laboratorium moleculaire immunologie (MIU)

Het Laboratorium voor moleculaire immunologie doet inspanningen om onze kennis te verbeteren van de immuunreacties bij kanker en van de manier waarop deze reactie in het voordeel van de patiënten kan worden gemanipuleerd. De laboratoriumonderzoekers onderzoeken er de activiteiten van de lymfocyten in verschillende klinische omstandigheden:

  • In de eerste plaats bestuderen ze de organisatie en de cellulaire toestand van de CD4+ T-lymfocyten en de B-lymfocyten van het kiemcentrum die infiltreren in de micro-omgeving van de borstkanker. Dit onderzoek omvat enerzijds prospectieve studies om de functionaliteit en de subpopulaties van lymfocyten die in de tumor infiltreren te begrijpen, alsook hun organisatie in de peritumorale tertiaire lymfoïde structuren. Anderzijds omvat dit onderzoek retrospectieve studies om deze resultaten toe te passen bij de bepaling van de immunologische graad bij borstkanker.
     
  • In de tweede plaats identificeren en beschrijven de onderzoekers de specifieke veranderingen in de genetische expressie die het gevolg zijn van de klinische progressie tijdens de overgang van de ziekte van het premaligne naar het maligne stadium bij patiënten met een hypereosinofiel syndroom die een leukemie/T-cellymfoom ontwikkelen.
     
  • In de derde plaats analyseren ze de specifieke veranderingen in de genetische expressie van de lymfocyten door bijzondere aandacht te besteden aan de transcriptiefactoren die hun normale activiteiten regelen en waarvan de regeling bij kanker abnormaal wordt.

Ons uiteindelijke doel in de strijd tegen kanker is een beter begrip van de manier waarop we de sterkte en de specificiteit van de immuunrespons kunnen aanwenden door hem te revitaliseren in de vijandige tumorale micro-omgeving, teneinde een doeltreffende en duurzame antitumorale immuniteit op te wekken.

Huidige onderzoeksprojecten

Project 1

De prognostische en predictieve waarde bepalen van de detectie van tumorinfiltratie met lymfocyten (LIT) en van peritumorale tertiaire lymfoïde structuren (SLT’s) teneinde de immunologische graad van borstkanker te bepalen.

Project 2

Onderzoek van de CD4+ T-lymfocyten en de B-lymfocyten die de moleculaire mediatoren regelen die infiltreren in de borsttumoren.

Project 3

Analyse van de specifieke subpopulaties van LIT om hun rol in de antitumorale immuunrespons te begrijpen, met inbegrip van de folliculaire T-helpercellen (Tfh) en de folliculaire B lymfocyten, hun bijdrage aan de vorming en aan de functie van SLT’s en hun regeling door regulerende T- en B-lymfocyten.

Project 4

Onderzoek van de rol die de afwijkende expressie van de transcriptiefactor FOXP1 heeft bij het voortbestaan van de CD4+ T-lymfocyten en hun expansie bij borstkanker, en de manier waarop het de cytokines/chemokines reguleert en op die manier de rekrutering van LIT’s naar de tumoren beïnvloedt.

 

Project 5

Onderzoek van de mogelijke banden tussen de antitumorale immuunresponsen en de specifieke mutaties bij drievoudig-negatieve borstkanker.

Ons team

Directrice van de unit
Karen Willard-Gallo, Ph.D. Doctor in de microbiologie en immunologie, immunologe
   Email: karen.willard-gallo@bordet.be or kwillard@ulb.ac.be

Team
Soizic Garaud, Ph.D., Doctor in de gezondheids- en levenswetenschappen, immunoloog
Grégory Noël, Ph.D., Doctor in de gezondheids- en levenswetenschappen, immunoloog
- Gert Van den Eynden, M.D., Patholoog aan het ziekenhuiscentrum GasthuisZusters Antwerpen [GZA] (medewerker)
Laurence Buisseret, M.D., Postdoctoraatsonderzoeker (eveneens in contact met het Laboratoire de Recherche translationnelle en Cancérologie mammaire [BCTL])
- Dr
 Cinzia Solinas, M.D., Medisch oncoloog, doctoraatsonderzoeker
- Dr. Mireille Langouo Fontsa, M.D., Doctoraatsonderzoeker
Edoardo Migliori, M.S., Doctoraatsonderzoeker  
Pushpamali De Silva, M.S., Doctoraatsonderzoeker
Anaïs Boisson, M.S., Laboratoriummedewerker
Hugues Duvillier, M.S., Cytometrist
Céline Naveaux, Laboratoriumtechnica (3/5e) 
Laurence Van Schoonwinkel, Laboratoiumtechnica (1/2-tijds)
Hélène Strainchamps, Administratieve medewerkster

+ en ieder jaar ontelbare studenten die meewerken (stages, proefschriften, enz.)

 Wetenschapelijke artikelen

Approaches to Fertility Preservation for Young Women With Breast Cancer.

Auteurs : Razeti MG, Soldato D, Arecco L, Levaggi A, Puglisi S, Solinas C, Agostinetto E, Spinaci S, Lapuchesky L, Genova C, Massarotti C, Lambertini M
Jaar : 2023
Journal : Clin Breast Cancer
Volume : 23
Pagina's : 241-248

Incorporation of TILs in daily breast cancer care: how much evidence can we bear?

Auteurs : Lænkholm AV, Callagy G, Balancin M, Bartlett JMS, Sotiriou C, Marchio C, Kok M, Dos Anjos CH, Salgado R
Jaar : 2022
Journal : Virchows Arch
Volume : 480
Pagina's : 147-162

Tumor infiltrating lymphocyte stratification of prognostic staging of early-stage triple negative breast cancer.

Auteurs : Loi S, Salgado R, Adams S, Pruneri G, Francis PA, Lacroix-Triki M, Joensuu H, Dieci MV, Badve S, Demaria S, Gray R, Munzone E, Drubay D, Lemonnier J, Sotiriou C, Kellokumpu-Lehtinen PL, Vingiani A, Gray K, André F, Denkert C, Piccart-Gebhart M, Roblin E, Michiels S
Jaar : 2022
Journal : NPJ Breast Cancer
Volume : 8
Pagina's : 3

Six-year absolute invasive disease-free survival benefit of adding adjuvant pertuzumab to trastuzumab and chemotherapy for patients with early HER2-positive breast cancer: A Subpopulation Treatment Effect Pattern Plot (STEPP) analysis of the APHINITY

Auteurs : Gelber Rd, Wang XV, Cole BF, Cameron D, Cardoso F, Tjan-Heijnen V, Krop I, Loi S, Salgado R, Kiermaier A, Frank E, Fumagalli D, Caballero C, de Azambuja E, Procter M, Clark E, Restuccia E, Heeson S, Bines J, Loibl S, Piccart-Gebhart M
Jaar : 2022
Journal : Eur J Cancer
Volume : 166
Pagina's : 219-228

Characterization of Immunoactive and Immunotolerant CD4+ T Cells in Breast Cancer by Measuring Activity of Signaling Pathways That Determine Immune Cell Function.

Auteurs : Wesseling-Rozendaal Y, van Doorn A, Willard-Gallo K, van de Stolpe A
Jaar : 2022
Journal : Cancers (Basel)
Volume : 14