Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderwijs in het Jules Bordet Instituut

  

“De stagiairs draaien mee in een coherent en multidisciplinair systeem onder de permanente supervisie van hun stagemeester en zijn team.”
  

Prof. Anne-Pascale Meert,
Verantwoordelijke van de opleiding Inwendige Geneeskunde Kliniek 2e et 3e master in de geneeskunde van het Institut Jules Bordet

Titel
Het Jules Bordet Instituut, universitair ziekenkuis

Jules Bordet Insituut, universitair ziekenhuis verbonden aan de ULB

Het Jules Bordet Insituut is een universitair ziekenhuis verbonden aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Heel wat artsen en personeelsleden van het Institut geven dan ook les aan de ULB en in vormingsinstituten voor gezondheidsprofessionals. Tegelijk begeleidt het Institut Jules Bordet elk jaar honderden studenten die er stage komen lopen.

De gezondheidsprofessionals van morgen opleiden

Kanker is een veel voorkomende ziekte. In België krijgt naar schatting een op de drie mensen ermee te maken. De kans is dan ook groot dat elke (toekomstige) arts in de loop van zijn carrière kankerpatiënten te behandelen krijgt, ook de huisartsen in de eerstelijnszorg. Een stage in het Institut Jules Bordet is voor een student geneeskunde dan ook bijzonder waardevol, ook als hij niet verder zou gaan in de oncologie. Dat geldt evenzeer voor andere gezondheidsprofessionals zoals verpleegkundigen, psychologen en paramedici.

Het Institut Jules Bordet is momenteel het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toespitst op kankeraandoeningen en alle types kanker bij volwassenen behandelt. Studenten worden daardoor geconfronteerd met een brede waaier aan oncologische klinische situaties en een professionele omgeving, waardoor ze snel de vereiste ervaring opdoen.

Elk jaar komen in het Institut Jules Bordet ook buitenlandse artsen een opleiding volgen en ervaring opdoen. De ULB voorziet daarvoor speciale beurzen (waaronder FOSFOM).

Onze vormingen

In België is de opleiding geneeskunde ingedeeld in drie cycli: drie bachelorjaren en drie masterjaren, de masteropleidingen in de specialistische geneeskunde en de specifieke kwalificaties (twee tot zes jaar, afhankelijk van de specialisatie), en het doctoraat in de medische wetenschappen.

Als universitair ziekenhuis verbonden aan de ULB krijgt het Institut Jules Bordet permanent studenten uit deze verschillende cycli over de vloer. Naast de lessen bevat de opleiding geneeskunde namelijk meerdere verplichte stages in de inwendige geneeskunde en de heelkunde. De studenten kunnen ook stage lopen in andere vakgebieden zoals hematologie, gastro-enterologie, gynaecologie, urologie, anatoompathologie, radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie enz. Zo kunnen ze de kennis die ze aan de universiteit verwerven op het terrein toetsen en uitbreiden bij de patiënten en de andere gezondheidsprofessionals.  

Elke stagiair staat onder supervisie van een stagemeester, ongeacht de cyclus die hij doorloopt en de gevolgde specialiteit. Deze ervaren arts oefent samen met zijn team controle uit over de eventuele ingrepen die de stagiair bij patiënten uitvoert.