Overslaan en naar de inhoud gaan
Tumorbank

Hoe gemakkelijk deelnemen aan het onderzoek tegen kanker?

De Tumorbank of ‘biobank’ van het Institut Jules Bordet is een collectie stalen van menselijk lichamelijk materiaal (resten van tumorweefsels, bloedstalen) en bijbehorende gegevens. Ze worden bewaard in optimale omstandigheden, om in de toekomst te kunnen worden gebruikt als onderzoeksmateriaal. De Tumorbank is een onmisbare schakel tussen de diagnose en het fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. De werking ervan is onderworpen aan een strikte wetgeving.

De ontwikkeling van de gepersonaliseerde geneeskunde en de immunotherapie in de oncologie is alleen mogelijk als er nieuwe biomarkers worden ontdekt die opspoorbaar zijn in tumorweefsels, maar ook in het bloed. De Tumorbank heeft als taak biologische stalen van topkwaliteit te verzamelen en te leveren aan laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek. De stalen moeten bovendien divers en in voldoende aantal zijn, en vergezeld van volledige klinische gegevens, zodat de laboratoria hun wetenschappelijk werk kunnen doen. Doel: inzicht krijgen in hoe tumoren precies werken en welke strategie ze hanteren om te ontsnappen aan de waakzaamheid en de afweer van hun ‘gastheer’.

De Tumorbank hangt af van de Dienst anatomopathologie, zodat de pathologen de tumoren volledig en correct kunnen analyseren alvorens ze te bewaren. Ze is een wezenlijk onderdeel van de netwerken van Belgische biobanken – Virtuele Catalogus van het Kankerregister, BWB (Biothèque Wallonie-Bruxelles), en twee Europese biotheken, BBMRI en ESBB. Die netwerken staan in contact met de verschillende Belgische en internationale onderzoeksteams, waardoor er links kunnen worden gecreëerd en competenties kunnen worden gedeeld.

De Tumorbank van het Institut Jules Bordet heeft sinds 2012 een ISO 9001-certificatie, een kwaliteitswaarborg. Dankzij het betrouwbare systeem dat we hebben ontwikkeld om de kwaliteit van onze stalen te controleren, kunnen we elk jaar tal van onderzoeksprojecten ondersteunen. Dat bewijst de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties die daaruit voortvloeien.

Onderzoek

De Tumorbank is niet alleen een leverancier van biologisch materiaal, maar ontwikkelt ook haar eigen wetenschappelijke projecten.

 

Project 1

Molecular characterization of intratumor heterogeneity of different breast cancer subtypes and their microenvironment using multiomic platforms

Project 2

High-throughput truthing of microscope slides to validate artificial intelligence algorithms analyzing digital scans of same slides

Project 3

Investigating the relevance of Trop2 as a potential marker of epithelial regeneration in human inflammatory bowel diseases

Project 4

Mécanismes de la cytotoxicité liée à PDE3A dans les tumeurs stromales gastrointestinales : études précliniques in vivo et in vitro

Projet 5

Contribution à l’étude de l’environnement immun des cancers du pancréas traitement naïfs et ayant reçu différentes types de traitements néo-adjuvants

Projet 6

Activating phosphorylation of CDK4: Use to predict tumour responsiveness to CDK4 inhibitory drugs in order to extend these drugs to cancers lacking efficient therapies

Team

Diensthoofd Anatomopathologie, Beheerder van menselijk lichamelijk materiaal
Denis Larsimont

Coördinator van de Tumorbank
Dr Sc L. Craciun

Technoloog
A. Spinette