Overslaan en naar de inhoud gaan

“De chirurg neemt de beslissing om te opereren nooit alleen. De behandeling van levertumoren gebeurt altijd multidisciplinair.”
   

Dr Vincent Donckier,
Hepatobiliair chirurg en diensthoofd chirurgie, Institut Jules Bordet

Hoe wij de leverkankers behandelen

Er bestaan 2 soorten leverkankers: primaire leverkankers en gemetastaseerde (uitgezaaide) leverkankers, primaire tumoren van verschillende oorsprong. Chirurgie is de belangrijkste behandeling voor deze kankers, maar blijft tegelijk beperkt omdat de lever voldoende moet worden gespaard om functioneel te blijven. Chirurgie kan wel worden gecombineerd met andere therapieën.

Medische beeldvormingsonderzoeken (scanner, MRI en PET-scan) hebben als doel de levertumoren nauwkeurig te lokaliseren en op basis daarvan de toe te passen  chirurgische strategie te bepalen. Het komt erop aan de ‘resectabiliteit’ (verwijderbaarheid) van de tumor te bevestigen. Kan de tumor volledig worden verwijderd en kan daarbij tegelijk voldoende functioneel leverweefsel worden behouden? Dat is de uitdaging waarvoor alle curatieve behandelingen staan.    

De patiënt ondergaat ook nog andere onderzoeken (bloedanalyse, hart- en ademhalingsonderzoek enz.), om zijn algemene gezondheidstoestand te evalueren