Overslaan en naar de inhoud gaan

Begeleidende verzorging

Naast de medische teams staan er nog heel wat gezondheidsprofessionals klaar om de patiënten van het Institut Jules Bordet te begeleiden, zowel ambulant als tijdens een opname. Doel : de patiënt helpen om zo goed mogelijk om te gaan met zijn ziekte, de behandelingen en de gevolgen ervan.


 

De CVOZ

De coördinerend verpleegkundige oncologische zorg (CVOZ) speelt een belangrijke rol in het zorgtraject van de patiënt. Zij coördineert de follow-up van de patiënt tussen de verschillende zorgverleners waarmee hij te maken krijgt: artsen, paramedisch personeel (psychologen, diëtisten, kinesitherapeuten enz.), administratief personeel enz. De CVOZ is ook de verbindingspersoon tussen het Institut Jules Bordet en eventuele externe zorgverstrekkers, zoals huisarts, thuiszorgteam enz.

De oncopsycholoog

De oncopsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd is in de begeleiding van kankerpatiënten. De schok van de diagnose, angst, depressie, zelfbeeld, vrees voor terugval: in elk mogelijk stadium van de behandeling (voor, tijdens of na) kunnen er psychologische problemen ontstaan. Om die aan te pakken, biedt de dienst oncopsychologie van het Institut Jules Bordet individuele of collectieve (praatgroepen) consulten en activiteiten aan voor patiënten en hun naaste omgeving (partner, kinderen enz.).

De neuropsycholoog

Sommige patiënten klagen over geheugen- en/of concentratiestoornissen.

Ze hebben soms moeite om uit hun woorden te raken of verschillende taken te combineren, of voelen zich geheel ontredderd.

Meestal verminderen die cognitieve stoornissen geleidelijk in de loop van de tijd, maar soms houden ze nog jaren na de behandeling aan.

De neuropsycholoog helpt die cognitieve stoornissen op te sporen en strategieën te ontwikkelen om de impact ervan te verkleinen en ze sneller op te lossen.

De tabacoloog

De tabacoloog is een gezondheidsprofessional (arts, verpleegkundige, psycholoog enz.) die gespecialiseerd is in tabaksontwenning. Hij volgde een opleiding om personen die willen stoppen met roken, te begeleiden tijdens hun ontwenningsproces. Dit proces is zowel fysiek, psychologisch als gedragsmatig. Het Institut Jules Bordet beschikt over een Rookstopcentrum dat zowel toegankelijk is voor patiënten als voor hun naaste omgeving.
Afspraak : Tel : +32 (0) 2 541 30 55

De diëtiste

Kanker en sommige kankerbehandelingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het gewicht (gewichtstoename of -verlies), de eetlust, de spijsvertering en/of het metabolisme (stofwisseling). Overgewicht, een onevenwichtige voeding en een ongezonde levensstijl verhogen het risico op sommige kankers en ook het terugvalrisico. Vandaar dat het belangrijk is om een gezond en evenwichtig eetpatroon te behouden of te herwinnen en om voldoende te eten, zowel tijdens als na de behandelingen. Dat is ook de reden waarom het Institut Jules Bordet beschikt over een team van diëtistes die gespecialiseerd zijn in oncologie.
Afspraak : Tel : +32 (0) 2 541 30 00

De kinesitherapeut

Het Institut Jules Bordet heeft ook een team kinesitherapeuten in dienst. Lichaamsbeweging en kinesitherapie kunnen de patiënt helpen om zijn vermoeidheid te verminderen, zijn weerstand te verhogen, zijn spiertonus en zijn hartcapaciteiten te verbeteren en sommige stemmingsstoornissen (angst, depressie …) onder controle te krijgen. Een gespecialiseerde kinesitherapeut kan ook lymfoedeem (‘dikke arm’) behandelen, een probleem dat soms ontstaat na de chirurgische verwijdering van sommige klieren of na een verstoorde lymfedrainage als gevolg van sommige radiotherapieën.

Verpleegkundigen gespecialiseerd in advies en welzijnsverpleging

Het Institut Jules Bordet kan ook rekenen op verpleegkundigen gespecialiseerd in advies en welzijnsverpleging. Ze bieden de patiënten specifieke adviezen en verzorging om de bijwerkingen van de behandelingen tegen te gaan (haar, wenkbrauwen, nagels, huid enz.).

Daarnaast geven ze ook advies over borst- en haarprothesen, en aangepaste wellnessbehandelingen (massages) voor kankerpatiënten.

De maatschappelijk werk(st)er

De maatschappelijk werk(st)ers van het Institut Jules Bordet helpen de patiënten en hun naaste omgeving bij de administratieve formaliteiten (sociale zekerheid, het aanvragen van hulp en uitkeringen, enz.). Ze kunnen ook helpen bij het oplossen van sociale problemen en bij het voorbereiden van het ontslag, de terugkeer naar huis of het hervatten van de beroepsactiviteit.

De ergotherapeut

De ergotherapeuten van het Institut Jules Bordet helpen patiënten met een verminderde zelfredzaamheid om een zo normaal mogelijk dagelijks en sociaal leven te leiden, door weer hun routineactiviteiten uit te voeren.

Bijvoorbeeld hun bestek of een balpen vasthouden, zich aankleden, koken enz. De ergotherapeut werkt daarbij vaak nauw samen met de kinesitherapeut.

De pijnkliniek

Pijn moet hoe dan ook behandeld worden, of ze nu acuut of chronisch is. Een optimale pijnbestrijding is een absolute plicht voor elk zorginstituut.
Binnen het Institut Jules Bordet bestaat er een goed gestructureerde, interdisciplinaire pijnkliniek die continue zorg garandeert dankzij een wachtsysteem. Het team bestaat uit een geneesheer-internist, een anesthesist, verpleegkundigen, psychologen en psychiaters, een radiotherapeut en een chirurg. Daarbij worden altijd de allernieuwste behandelingen voorgesteld. Er zijn verschillende keren per week consulten, met name op maandag, woensdag en donderdagmiddag.
Afspraak : Tel : +32 (0) 2 541 30 00

Logopedisten

In het Institut Jules Bordet houden logopedisten zich specifiek bezig met de preventie, evaluatie en behandeling van slik-, spraak- en communicatiestoornissen bij volwassen patiënten, rekening houdend met hun behoeften en met respect voor hun levenskwaliteit.

De logopedisten werken daarbij nauw samen met andere gezondheidsprofessionals, zoals artsen, verpleegkundigen, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen enz.

De begeleiding en follow-up van de patiënt gebeuren zowel in het ziekenhuis als ambulant.

Lasertherapie

De Eenheid voor Lasertherapie van het Institut Jules Bordet heeft als opdracht:

  • het voorkomen en behandelen van mucositis (mondslijmvliesontsteking), die veroorzaakt wordt door kankerbehandelingen zoals radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van beide;
  • de indicaties van ‘lage-energie’lasertherapie (die verschilt van chirurgische lasertherapie) uitbreiden tot andere domeinen, zoals radiodermitis, het hand-voetsyndroom en lymfoedeem.

Van maandag tot vrijdag zijn er consulten op afspraak.

De kliniek voor stomatherapie en wondverzorging

De verpleegkundige-stomatherapeute en klinisch medewerkster wondverzorging behandelt patiënten met een stoma, complexe drainages, incontinentie en urineretentie en zelfsondage, zowel pre- als postoperatief. Ook patiënten met complexe acute en chronische wonden en met vertraagde wondgenezing kunnen bij haar terecht. Ze hanteert daarbij een educatieve, ondersteunende, diepmenselijke en multidisciplinaire aanpak. Daarbij besteedt ze bijzondere aandacht aan de psycho-emotionele en sociale context van de patiënt en zijn familie. Dit om de menselijke waardigheid en de levenskwaliteit te bevorderen, maar ook om de therapietrouw bij de oncologische behandelingen te stimuleren.

Multidisciplinaire kliniek voor lymfologie en lymfoedeem

Aan de Kliniek voor Lymfologie van het Jules Bordet Instituut zijn artsen en paramedische professionals verbonden die een gestructureerd, multidisciplinair antwoord bieden op lymfeproblemen en vragen over het lymfestelsel waar sommige patiënten mogelijk mee zitten. Deze lymfeproblemen kunnen ook voorkomen bij patiënten die behandeld worden tegen kanker. Bijvoorbeeld:

  • de "dikke arm" die het gevolg kan zijn van een klieruitruiming in geval van borstkanker of een melanoom;
  • oedeem van de onderste ledematen bij mannen na een operatie in geval van prostaatkanker of bij vrouwen na een ingreep in geval van vulva-, baarmoederhals- of baarmoederkanker.

De Kliniek voor Lymfologie staat ook ter beschikking van iedereen met een niet-kankergerelateerd lymfeprobleem.