Overslaan en naar de inhoud gaan

“Onze patiëntes worden op elk vlak begeleid, ook psychologisch”
  

Dr Martine Piccart,
Medisch oncologe en Wetenschappelijk Directeur in het Jules Bordet Instituut.

Hoe wij de borstkankers behandelen

In België krijgt één op de acht vrouwen in de loop van haar leven borstkanker. Het Jules Bordet Instituut behandelt ongeveer 700 gevallen per jaar. Onze multidisciplinaire teams hebben een pioniersrol vervuld bij het ontwikkelen van verschillende diagnostische en therapeutische methoden.

Een mammografie (borstradiografie) is het eerste onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het vermoeden van borstkanker. Het kan worden aangevuld met andere medische beeldvormingsonderzoeken: echografie, MRI enz.

Een biopsie is van essentieel belang bij de behandeling van borstkanker, en niet alleen om de diagnose te bevestigen. Het zijn immers de biologische en genetische kenmerken van de tumor die grotendeels de therapeutische strategie bepalen. Het Jules Bordet Instituut vervulde een baanbrekende rol bij de ontdekking van een genetische ‘handtekening’ van borstkanker (de ‘genoomgraad’) als therapeutisch beslissingsinstrument, en dus ook bij de keuze van de meest doeltreffende behandelingen.