Overslaan en naar de inhoud gaan

« Ons multidisciplinair team vindt het belangrijk de patiënt in zijn totaliteit te verzorgen. Het is echter even belangrijk om hem binnen de kortst mogelijke termijn te verzorgen … » 
  

Delphine Talmon,
Coördinerend verpleegkundige in Oncologische Verzorging (ICSO)

Hoe wij de kankers van hoofd en hals behandelen

‘Hoofd- en halskankers’  omvatten alle tumoren die zich ontwikkelen in de bovenste aerodigestieve tractus of in de ORL-sfeer (Oto-Rhino-Larynx): tong, wang, gehemelte, neus, sinus, speekselklieren, larynx (strottenhoofd), farynx (keelholte) …

Tijdens het eerste consult wordt een grondig klinisch onderzoek uitgevoerd met behulp van een fibroscopie. Daarbij wordt een dun, flexibel buisje ingebracht dat uitgerust is met een minicamera, om de binnenkant van neus, mond en keel te bekijken. 

Er wordt dan een biopsie genomen van de zone in kwestie of van een lymfeklier die vlak bij de tumor ligt. Vervolgens worden de stukjes weefsel in het laboratorium geanalyseerd door een patholoog, om na te gaan of ze kankercellen bevatten.

Om de tumor en de eventuele uitzaaiingen te evalueren, ondergaat de patiënt ook medische beeldvormingsonderzoeken: een cervicofaciale scan , MRI, PET-CT scan, bronchoscopie, oesogastroscopie enz.