Overslaan en naar de inhoud gaan

“Het Institut Jules Bordet heeft een jarenlange, erkende expertise in de behandeling van zeldzame tumoren.”
 
 

Dr Ahmad Awada,
Oncoloog

Hoe wij de zeldzame tumoren behandelen

Zeldzame tumoren zijn goed voor ongeveer een kwart van de kankers die in het Institut Jules Bordet worden behandeld. Deze kankers vergen een heel specifieke en multidisciplinaire aanpak.

We spreken van een zeldzame tumor als de tumor bij minder dan zes op de 100.000  inwoners voorkomt. De tumor kan zich ontwikkelen in een orgaan of weefsel dat maar heel zelden door kanker getroffen wordt (voorbeelden: de speekselklieren, de penis enz.) of hij kan een orgaan aantasten waarin weliswaar vaak kanker optreedt, maar waar de kwaadaardig cellen andere kenmerken hebben dan gewoonlijk.

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om de diagnose van een zeldzame tumor te bevestigen en te verfijnen. Ze hangen af van het soort tumor en de plaats waar die zich bevindt.

Mogelijk worden onderzoeken gevraagd van het type echografie, scan, MRI, PET-scan (positronemissietomografie gekoppeld aan een scan) en endoscopie. Maar de eigenlijke diagnose van de zeldzame tumor gebeurt via onderzoek van tumorweefsel (biopsie, heelkundige ingreep) door de anatoom-patholoog. Dat onderzoek moet het bijzondere karakter van de kankercellen aan het licht brengen. De expertise van de pathologen is voor dit soort diagnoses dus van cruciaal belang. Om die zo nauwkeurig mogelijk te stellen, wisselen de anatoom-pathologen van het Institut Jules Bordet soms expertise uit met andere grote Belgische en buitenlandse laboratoria voor anatoom-pathologie (en vice versa) en bezorgen ze hen tumorweefsel voor een tweede advies.

In dat kader kunnen de analyses van het genoom van de tumor door de pathologen via technieken van moleculaire biologie en DNA-sequencing de oncologen hulp bieden bij het uitstippelen van een specifieke behandeling.