Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Een clinical trial zoeken

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
72 klinische proeven grid list downloaden
 • Titre Organe Phase Statut Crittères majeurs d'inclusion Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Multiples fase 1 Ouvert Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Multiples fase 1/1b Fermé Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • APHINITY Een internationaal, fase III, multicentrisch, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek ter vergelijking van chemotherapie, trastuzumab en placebo versus chemotherapie, trastuzumab en pertuzumab als adjuvante therapie bij patiënten in een vroeg stadium van opereerbare HER2-positieve borstkanker. sein Fermé Martine Piccart
 • APPALACHES Een Fase II onderzoek van Adjuvant PALbociclib als een alternatief voor chemotherapie bij oudere patiënten met hoog-risico ER+/HER2- vroege borstkanker (APPALACHES) sein fase 2 Ouvert Lissandra Dal Lago
 • Ascent Een internationaal, multicentrisch, open-label, gerandomiseerd, fase III-onderzoek van sacituzumab govitecan (IMMU-132) versus behandeling naar keuze van de arts bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker die minstens twee eerdere behandelingen hebben gekregen sein fase 3 Fermé 3e metastatische lijn Philippe Aftimos
 • AURORA Kennis verwerven van moleculaire aberraties in gemetastaseerde borstkanker. sein fase 3 Ouvert after one line, biopsy Philippe Aftimos
 • B PRECISE 01 Een open-label-, multicentrisch, fase Ib-onderzoek met oplopende dosis van MEN1611, een PI3K-remmer gecombineerd met trastuzumab ± fulvestrant, bij proefpersonen met PIK3CA-gemuteerde HER2-positieve lokaal recidiverende niet reseceerbare (gevorderde) of metastatische (g/u) borstkanker die progressie vertoonde bij een behandeling op basis van anti-HER2 sein fase 1/1b Ouvert Philippe Aftimos
 • BAY 88-8223 / 16996 Multiples fase 4 Fermé Géraldine Gebhart
 • BAY 88-8223 / 17096 Een fase II, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek naar radium-223 dichloride in combinatie met exemestaan en everolimus versus placebo in combinatie met exemestaan en everolimus, wanneer toegediend bij patiënten met gemetastaseerde HER2 negative, hormoonreceptorpositieve borstkanker met botmetastasen sein fase 2 Fermé Géraldine Gebhart
 • BSMO 2014 01 Een prospectieve, Belgische multicenter, fase II studie bestaande uit een preoperatieve wekelijkse behandeling met paclitaxel en carboplatinum gevolgd door een 2 wekelijkse behandeling met epirubicine en cyclofosfamide bij patienten met een stadium II en III hormoonongevoelige borstkanker. sein fase 2 Fermé TNBC Daphné Tkint de Roodenbeke
 • CA209358 CheckMate 358: Niet-comparatieve open-labelstudie met twee cohorten van fase 1 / 2 van Nivolumab (BMS-936558) bij patiëten met virus-positieve en virus-negatieve solide tumoren. Multiples fase 1/2 Fermé Ahmad Hussein Awada
 • CANFOUR Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Multiples fase 1/2 Ouvert Metastatisch Christiane Jungels
 • DESIGN Een gerandomiseerde, placebo gecontroleerde, dubbelblinde studie om het effect van de PECS block (Pecs) op de consumptie van Piritramide na borstchirurgie te evalueren. sein fase 3 Fermé Maurice Sosnowski
 • DS8201-A-U302 Een fase 3-, multicentrische, gerandomiseerde, open-label, actief gecontroleerde studie van trastuzumab deruxtecan (DS-8201a), een tegen HER2-gericht antilichaam-geneesmiddelconjugaat, versus ado-trastuzumab-emtansine (T-DM1), voor proefpersonen met HER2-positieve, niet reseceerbare en/of gemetastaseerde borstkanker die eerder zijn behandeld met trastuzumab en taxaan sein fase 3 Fermé Andrea Gombos