Overslaan en naar de inhoud gaan

Clinical Trials Conduct Unit (CTCU)

De Clinical Trials Conduct Unit (CTCU) heeft als opdracht op professionele wijze klinische studies te voeren, conform de Europese richtlijnen, de bestaande reglementering en de beginselen inzake goede klinische praktijken (Good Clinical Practice, GCP). Die klinische studies worden gevoerd in samenwerking met farmaceutische firma’s en/of academische partners. Het Institut Jules Bordet ontwikkelt ook zijn eigen klinische studies.

De klinische studies worden nauwgezet opgevolgd en voldoen aan de kwaliteitsnormen die nodig zijn om de bescherming van de patiënten die aan de studies deelnemen, te waarborgen. Tegelijk bieden we ook medische zorg van zeer hoog niveau. Het welzijn van de patiënten staat altijd centraal in onze bekommernis. De CTCU is zeer nauw gelinkt met de diverse medische diensten. Een zorgeenheid focust uitsluitend op onthaal en omkadering van de patiënten die deelnemen aan de klinische onderzoeken: de Novel Treatment Unit.

De klinische studies die in het Institut Jules Bordet plaatsvinden, worden gecoördineerd door artsen-wetenschappers en de teams van de CTCU. Die artsen staan in voor de follow-up van de patiënten en het verzamelen van de gegevens.

Onderzoeksprojecten

PROJECT GEFINALISEERD

Ontwikkeling van een multimedia tool als hulp bij de goedkeuring voor deelname aan een klinische studie

Ons team

De onderzoeksverpleegkundigen en coördinatoren van de klinische studies staan in voor de organisatie en coördinatie van de diverse aspecten van de klinische studies. Ze werken onder toezicht van een arts-wetenschapper. De verpleegkundigen en coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de patiënten die aan de klinische proeven deelnemen, maar ook voor alle onderzoekspartners. Ze steunen en begeleiden de patiënten en zijn hun eerste contactpersoon tijdens de hele duur van de behandeling.

Enkele termen:

 • De hoofdonderzoeker is een geneesheer die de realisatie van een klinische proef op de onderzoekslocatie leidt. Hij engageert er zich toe om het onderzoek te voeren volgens de beginselen van de goede klinische praktijken en volgens het protocol. Hij wijst zijn medewerkers aan en bepaalt hun functie in de studie.
 • De co-onderzoekers zijn artsen die instaan voor het insluiten van een patiënt in de studie en het verstrekken van informatie aan de patiënt. Ze 
  schrijven hun behandeling voor, volgen de patiënten op conform het protocol en staan in voor het inzamelen van de gegevens.
 • De onderzoeksverpleegkundigen en coördinatoren van de klinische studies verlenen de onderzoekers assistentie gedurende het hele onderzoek. Hun taak: de patiënt informeren, de planning van de bezoeken beheren, de behandeling toedienen (vooral in fase 1), de door de patiënt geleverde informatie registreren, de communicatie tussen de verschillende actoren van de studie verzorgen, en de technische handelingen verrichten die door het protocol zijn opgelegd. Ze zijn het aanspreekpunt voor de patiënten, de onderzoekers en de promotor van de studie.
 • De datamanagers zijn codeurs die de studiecoördinatoren assisteren bij het aanleveren van de informatie rond de klinische studies aan de promotor van de studie (farmaceutische firma of academisch centrum).
 • De administratieve & start-up coördinator is een administratieve hulp die de onderzoeker assistentie verleent bij het opzetten van alle nieuwe onderzoeksprojecten in het Institut Jules Bordet.
 • De quality manager staat in voor de invoering en het beheer van de standard operating procedures (SOP) die de uitvoering van kwaliteitsvolle klinische studies moeten vergemakkelijken,  conform de regels van de goede klinische praktijken. Hij of zij bedenkt en ontwikkelt methodes en tools die de CTCU kunnen gebruiken voor het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit.

CTCU Operations Manager 
- Michel Dubuisson

Quality Manager
- Ioanna Laios

Administrative & start up coordinator
- Sarah Peault

Data managers
- Barbara Servais
- Iraida Agaeva
- M'Kinansoi Lare
- Marilia Bezerra (aussi BUP IDM)
Imaging Data Manager (IDM) et part-time DM
- Renée Nsombo Lukusa
- Herve Manga, pour l’Hématologie

Administratie
- Bastienne Bouché

PSOM en Trial Submission CTCU
- Marie-Aline Echterbille

Study (Nurse) Coordinateurs : 

 • Voor Medische Oncologie en Radiotherapie 
  - Sylvie Bartholomeus
  - Annakim Bergström
  - Fanny Bustin
  - Alfino Buttice
  - Nathalie De Naeijer
  - Wissam Tanios
  - Patricia N’daya Bilolo
  - Daniela Wayllace
  - Joyce Haddad
  - Michèle Schroeder
  - Sophie Stylen 
  - Berline Tako 
  - Rana Ali Osman
  - Sophie Coutinho
  - Ghenwa El Hajj
  - Rita Mouhanna
  - Pierre-André Bouchonville
   
 • Voor Hematologie
  • Admin Support en Coordinatrice Implémentation
   - Bénédicte Vucic
  • Study (NURSE) Coord.
   - Brandy Liliane A Troisfontaine
   - Ellen De Cuyper
   - Lina Adu Poku (en congé de maternité, revient en 01/2024)
   - Marie De Clippele
   - Aude Bovenkamp
 • Voor Radiotherapie 
  - Clémence Al Wardi (en congé de maternité, revient en 01/2024)
  - Hélène Gilson
  - Carole Janssen

 • Voor Thoracale Oncologie, Oncologische Spoedgevallen en Intensive Care
  - Nathalie Leclercq

 • Voor Algemene Chirurgie
  - Sophie Vankerckhove

 • Voor Infectiologie
  - Vanessa Coubeaux
   
 • Voor Nucleaire Geneeskunde
  - ​​​​​​​Wendy Delbart
  - Loubna Taraji Schiltz
  - Gabriella Critchi

20/11/2023

Publicaties

Le cancer du sein ne disparaîtra pas mais aider la recherche c'est aider à ce qu'il ne tue plus.

Cancer du sein : l'oncologue Martine Piccart à l'honneur

Des chercheurs belges préparent un traitement révolutionnaire contre le cancer

 • 11 Janvier 2017 – Dr Awada (RTL INFO)
 • http://www.rtl.be/info/magazine/sante/des-chercheurs-belges-preparent-un-traitement-revolutionnaire-contre-le-cancer-882053.aspx

Programme PRECISION, commentaires du Dr Philippe Aftimos

 • Belgian Oncology - 17/12/14
 • http://www.lejournaldumedecin.com/oncologie/actualite/programme-precision-commentaires-du-dr-philippe-aftimos/article-normal-20033.html 

 

Economie de la santé : 14% de chimiothérapies inutiles ?

Cancer : une thérapie ciblée sur le profil de la tumeur

 • Journal en ligne : L'ECHO - 8/5/2015
 • http://www.lecho.be/dossier/maladies_du_siecle/Cancer-une-therapie-ciblee-sur-le-profil-de-la-tumeur/9630983