Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ethisch comité

   

Het ethisch comité van het Institut Jules Bordet is een onafhankelijke instantie met de volgende opdrachten: 

  • begeleiding en advies geven over alle ethische aspecten van de ziekenhuispraktijk,
  • mee beslissen over individuele ethische aangelegenheden,
  • advies geven over protocollen als het gaat over experimenten op mensen, vóór ze concreet worden toegepast.

De adviezen van het ethisch comité zijn vertrouwelijk. Ze maken het voorwerp uit van een gemotiveerd rapport dat uitsluitend overhandigd wordt aan de verzoeker en dat de verschillende standpunten van de leden van het comité weergeeft.

Het comité kan op een gemotiveerde manier beslissen om niet in te gaan op een verzoek.

Onze ploeg

Voorzitter
Dominique LossignolGeneesheer-internist, IJB

Vicevoorzitter
Dominique Bron, Geneesheer-hematoloog, IJB

Academische Secretaresse
Marianne PaesmansStatisticus, IJB

Leden
Harry Bleiberg, Gastroenteroloog en oncoloog, extern
Lissandra Dal LagoGeneesheer-oncoloog, IJB
Thierry GilGeneesheer-oncoloog, IJB
Jean KlasterskyGeneesheer-oncoloog, IJB
Luigi Moretti, Radiotherapeut, IJB
Laura Polastro, Geneesheer-oncoloog, IJB
Thierry Renard, Algemeen geneesheer, extern

Coralie Deliens, Ziekenhuisapotheker, IJB

Patrick Crombez, Verpleegkundige, IJB
Brigitte Fernez, Verpleegkundige, IJB

Florence Lewis, Psycholoog, IJB

Bénédicte Cuylits, Juriste IJB
Bénédicte De Brabant, Juriste IJB
Stephania Greco, Juriste IJB

Monique Colin, Logopediste, Patiëntenvertegenwoordigster, extern

Alternatieve Leden
Amélie Deleporte (
plaatsvervangster), Geneesheer-oncoloog, IJB
Lieveke Ameye (plaatsvervangster), Statisticus, IJB
Nadine De Loore (plaatsvervangster)Patiëntenvertegenwoordigster, extern

Dominique LossignolLid met expertise in de menswetenschappen en in medische ethiek

Marianne Paesmans, Lid met expertise in de methodologie van het klinisch onderzoek

Coralie Deliens, Lid met expertise inzake farmacologie, farmacotherapie en farmacokinetiek

Secretariaat
Anne Spruyt
Dominique Roels

Volg ons!

Het onderzoek steunen

Het onderzoek steunen

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut is afhankelijk van uw gulheid. Doe een gift en neem deel aan de strijd tegen kanker

Meer informatie