Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ethisch comité

   

Het ethisch comité van het Institut Jules Bordet is een onafhankelijke instantie met de volgende opdrachten: 

  • begeleiding en advies geven over alle ethische aspecten van de ziekenhuispraktijk,
  • mee beslissen over individuele ethische aangelegenheden,
  • advies geven over protocollen als het gaat over experimenten op mensen, vóór ze concreet worden toegepast.

De adviezen van het ethisch comité zijn vertrouwelijk. Ze maken het voorwerp uit van een gemotiveerd rapport dat uitsluitend overhandigd wordt aan de verzoeker en dat de verschillende standpunten van de leden van het comité weergeeft.

Het comité kan op een gemotiveerde manier beslissen om niet in te gaan op een verzoek.

Onze ploeg

Voorzitter
Dominique LossignolGeneesheer-internist, IJB

Vicevoorzitter
Dominique Bron, Geneesheer-hematoloog, IJB

Secretaresse
Marianne PaesmansStatisticus, IJB

Leden
Harry Bleiberg, Geneesheer-oncoloog, extern
Lissandra Dal LagoGeneesheer-oncoloog, IJB
Thierry GilGeneesheer-oncoloog, IJB
Jean KlasterskyGeneesheer-oncoloog, IJB
Thierry Renard, Algemeen geneesheer, extern
(openstaande betrekking)
Coralie Deliens, Ziekenhuisapotheker, IJB
Marie Nevraumont (plaatsvervangster), Ziekenhuisapotheker, IJB
Patrick Crombez, Verpleegkundige, IJB
Brigitte Fernez, Verpleegkundige, IJB
Florence Lewis, Psychologe, IJB
Diane Van Vyve, Juriste, IJB
Stephania Greco (plaatsvervangster), Juriste, IJB
Bénédicte De Brabant (plaatsvervangster), Juriste, IJB

Monique Colin, Logopediste, extern
Nadine De Loore (plaatsvervangster), Patiëntenvertegenwoordigster, extern

Dominique LossignolFilosoof of vertegenwoordiger menswetenschappen, geïnitieerd of opgeleid in medische ethiek

Marianne PaesmansLid met expertise in de methodologie van het klinisch onderzoek

Coralie Deliens/Marie Nevraumont (plaatsvervangster), Deskundigen met expertise inzake farmacologie, farmacotherapie en farmacokinetiek

Secretariaat
Anne Spruyt

Het onderzoek steunen

Het onderzoek steunen

Het onderzoek aan het Jules Bordet Instituut is afhankelijk van uw gulheid. Doe een gift en neem deel aan de strijd tegen kanker

Meer informatie