Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ethisch comité

   

Onze rol

Het ethisch comité van het Jules Bordet Instituut is een onafhankelijke instantie met de volgende missies:

 • advies geven voor elk protocol voor experimenten op de mens;
 • begeleiding en advies geven bij de ethische aspecten van de verzorgingspraktijk in het ziekenhuis;
 • bijdragen tot de beslissing aangaande individuele situaties in ethische context.

Gezien de oncologische specialiteit van het Jules Bordet Instituut is het ethisch comité gespecialiseerd in de analyse en de evaluatie van onderzoeksprojecten in de oncologie.

Het ethisch comité van het Jules Bordet Instituut werd in 1978 opgericht en was daarmee het eerste ethisch comité in ziekenhuiscontext in België. Het behoort tot de 25 Belgische ethische comités met een goedkeuring om op te treden als centraal ethisch comité.

ACTIVITEITEN

Het ethisch comité heeft in 2020 ongeveer 200 inschrijvingsdossiers geëvalueerd, naast een tiental studies als enig ethisch comité voor België, in het kader van de nieuwe Europese wetgeving. Tijdens de SARS-CoV2-pandemie heeft het de zorgverleners begeleid bij het opzetten van procedures voor het beheer van de gezondheidstoestand. Daarnaast heeft het bij hoogdringendheid diverse onderzoeksprojecten ter zake herzien.

Het ethisch comité van het Jules Bordet Instituut werkt ook mee aan nationaal georganiseerde werkgroepen (Clinical Trials Regulation -CTR-, modellen van informatiedocumenten, …) en is lid van BAREC (Belgian Association of Research Ethics Committees).

INTEGRITEIT EN BESCHERMING VAN DE PATIËNTEN

Het ethisch comité waakt over de integriteit van het onderzoek, het respect voor de medische deontologie en vooral de bescherming en de belangen van de patiënten die zich engageren voor het onderzoek.

Het ethisch comité staat borg voor de principes en hun toepassing, en heeft als rol erover te waken dat geen enkele patiënt kan worden gerekruteerd voor een studie zonder het akkoord van het ethisch comité, en dat geen enkel gegeven uit het medisch dossier van een patiënt zonder diens instemming wordt gebruikt in een prospectieve studie.

INSTEMMING

In zijn missie tot evaluatie van de onderzoeksprojecten vergewist het ethisch comité zich ervan dat de patiënten aan wie wordt voorgesteld deel te nemen aan een studie, degelijk worden geïnformeerd over de inhoud van het verzoek, door de Informatie- en Instemmingsdocumenten te herzien.

Al dan niet deelnemen aan een klinische studie is een belangrijke keuze voor de patiënten. Het ethisch comité ondersteunt de acties die in het Jules Bordet Instituut werden opgezet om de patiënt beter te informeren over de implicaties van het onderzoek. (Tool IREN)

 

Het ethisch comité vergadert tweewekelijks in plenaire zitting ter bespreking van de aan het comité voorgelegde onderzoeksprojecten, en wekelijks in een beperktere samenstelling (Bureau) voor de minder verstrekkende vragen.

Het comité kan echter op elk moment aangesproken worden voor een advies omtrent problematische medische dossiers, nieuwe praktijken die vragen wekken, of uitzonderlijke situaties waarvoor een ethische evaluatie aangewezen is.

Onze ploeg

 • Voorzitter
  • Marianne Paesmans (*), Statisticus met expertise in de methodologie van het klinisch onderzoek, intern lid
    
 • Vicevoorzitter
 • Academische Secretaresse
  • -
    
 • Arts-leden, oncologie-experts
 • Huisarts lid
  • Thierry Renard, extern lid
    
 • Kinderarts lid, gespecialiseerd in hemato-oncologie
  • Alice Ferster, extern lid
    
 • Ziekenhuisapotheker
  • Garance Scolasintern lid
    
 • Verpleegkundigen
  • Patrick Crombez, intern lid
  • Frédéric Hoerner, extern lid
    
 • Psycholoog
  • Florence Lewis, intern lid
    
 • Juristes
  • Bénédicte Cuylits, extern lid
  • Olivia Leyssens, intern lid
    
 • Statisticus
 • Patiëntenvertegenwoordigers
  • Roger Gioffredi, extern lid
    
 • Ethicien
 • Secretariaat
  • Anne Spruyt
  • Dominique Roels

(*) Lid van het bestuur van de ethische commissie
 

12/02/2024

Prof. D. Bron, sinds 1996 lid van het ethisch comité van het Jules Bordet Instituut, verzorgt opleidingen inzake ethiek en deontologie.

Zij is wegens haar competenties in de medische ethiek ook lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.