Overslaan en naar de inhoud gaan

Nutrition Day 2021

08/11/2021Nutrition day 2021

Denk zeker bij kanker ook aan het trio: gezonde voeding, fysieke activiteit en evenwicht in gewicht

Het Jules Bordet Instituut, referentiecentrum in de strijd tegen kanker, steunt de Nutrition Day door te hameren op drie essentiële elementen om rekening mee te houden met het oog op kanker: gezonde voeding, regelmatige fysieke activiteit en handhaven van het evenwicht in gewicht.

Gezonde voeding: heel belangrijk bij kanker
Ondervoeding, een fenomeen dat dikwijls opduikt bij chronische aandoeningen, is een al te vaak verwaarloosde risicofactor. Toch krijgt 20 tot 70% van de kankerpatiënten hiermee te maken. (Het percentage varieert volgens kankertype en leeftijd van de patiënt.) Ondervoeding, gekenmerkt door gewichtsverlies, verminderde eetlust en verlies van spiermassa, verhoogt het risico op intolerantie voor behandelingen, verlengd ziekenhuisverblijf en vermindering van de levenskwaliteit. Ondervoeding verhoogt ook het mortaliteitsrisico: er wordt een met 2 tot 8% verhoogde incidentie vastgesteld bij patiënten met gewichtsverlies of die minder aten tijdens hun ziekenhuisverblijf (gegevens uit de enquêtes van Nutrition Day). In sommige gevallen kunnen de neveneffecten van behandelingen, een depressieve en/of angstige reactie en sociaal isolement bijdragen tot ondervoeding. Een vroegtijdige opsporing van indicaties van ondervoeding waarvoor een nutritionele interventie nodig is, is dus essentieel.

Beter bestand tegen de ziekte dankzij fysieke activiteit
Fysieke activiteit leidt tot verhoging van de assimilatie van proteïnen (eiwitten) door de spieren: het handhaven van spiermassa is essentieel voor élk individu en vooral in het geval van ziekte. Fysieke activiteit heeft ook een positieve invloed op hormonaal en immunitair niveau. Deze factoren versterken op hun beurt de tolerantie voor de behandeling; ze bevorderen ook het herstel. Studies tonen inderdaad aan dat geregelde fysieke activiteit de mortaliteit met 10 tot 20% terugdringt (alle medische gevallen door elkaar) bij patiënten die werden behandeld voor een borstkanker (World Cancer Research Fund 2018). De fysieke activiteit moet uiteraard aangepast worden aan elke patiënt, rekening houdend met ziekte, behandeling en leeftijd.

Evenwicht in gewicht: een essentiële troef tegenover de ziekte
Een voedingsevenwicht is belangrijk, zowel wat preventie aangaat als tijdens een therapie of in een remissie- of genezingsperiode. Een BMI tussen 20 en 27 kg/m² verdient aanbeveling. (Licht overgewicht wordt getolereerd.) Gewichtsverlies, of omgekeerd een buitensporige gewichtstoename  (bijv. bij patiënten die met hormoontherapie worden behandeld voor een borstkanker) kan een negatieve impact hebben. In cijfers: ondervoeding die de BMI tot onder 20 kg/m² laat dalen, brengt een verhoogd risico op therapeutische intolerantie mee. In het andere uiterste vormt obesitas (d.w.z. een BMI vanaf 30 en vooral vanaf 35 kg/m²) op zichzelf een risicofactor voor de ontwikkeling van bepaalde kankers. Raadpleeg in elk geval je huisarts als je een plots gewichtsverlies of een plotse gewichtstoename vaststelt, of als je begeleiding wil voor het handhaven van je evenwicht in gewicht.

Het Jules Bordet Instituut steunt Nutrition Day 2021
Het Jules Bordet Instituut neemt al sinds vele jaren deel aan het internationale onderzoek op Nutrition Day. Deze enquête, een initiatief van de European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), heeft als doel gegevens te verzamelen over de nutritionele toestand van de patiënten en deze te vergelijken met die van andere centra. De Nutrition Day heeft daarnaast tot doel de patiënten, verzorgenden en families te sensibiliseren voor een gezonde voeding, de geregelde beoefening van fysieke activiteit én het evenwicht in gewicht tijdens en ook na kankerbehandelingen, en dit ook voor alle patiënten die zijn genezen van een kanker.

Meer informatie over de Nutrition Day? Bezoek : www.nutritionday.org