Overslaan en naar de inhoud gaan

Clinical trial B1931030

Een fase 4, open-label, gerandomiseerd onderzoek naar twee dosisniveaus inotuzumab ozogamicine bij volwassenen met recidiverende of refractaire B cel acute lymfoblastaire leukemie, die in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie en die (een) risicofactor(en) vertonen voor veno-occlusieve ziekte

Kankers
Organ Acute leukemie
Trial status Trial afgesloten
Investigator(s)
Trial type
Interventioneel met experimenteel geneesmiddel
Fase Fase van de proef 4
Academisch proef Nee
Sponsor Pfizer
EudraCT Identifier 2018-001557-27
ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03677596
Inclusion criteria LAL B CD22-positief recidiverend of refractair en geschikt voor HSCT -Heeft u ten minste een van de volgende risicofactoren voor het ontwikkelen van VOD: a. Moet Salvage 2 of meer ontvangen; b. Vorige HSCT; c. >= 55 jaar oud
Laatste update