Overslaan en naar de inhoud gaan

Nutrition Day 2022

Nieuws 08/11/2022

Bij kankerpatiënten neemt het ondervoedingsrisico sterk toe

De drie instellingen van het H.U.B (Academisch Ziekenhuis Brussel) nemen deel aan de Nutrition Day en doen aan sensibilisering rond ziektegerelateerde ondervoeding in ziekenhuisomgeving. Het Jules Bordet Instituut, referentiecentrum in de strijd tegen kanker, maakt een stand van zaken op wat betreft de ondervoeding bij kankerpatiënten, en betrekt u hierbij via de jaarlijkse ‘Nutrition Day’-enquête bij de patiënten die op 10 november in het ziekenhuis verblijven.

Nutrition day 2022

20 à 40 % van de kankerpatiënten lijden ook aan ondervoeding
In een context van chronische aandoeningen wordt ondervoeding te vaak over het hoofd gezien als risicofactor. Sommige patiënten vertonen al ondervoedingssymptomen op het moment dat ze een kankerdiagnose krijgen. Zodra ze gehospitaliseerd zijn, krijgen 20 tot 40 % van de kankerpatiënten ermee te maken. (Het percentage varieert volgens kankertype en leeftijd van de patiënt.) Ondervoeding treft vooral de patiënten met een kanker in KNO-sfeer, kanker van het bovenste spijsverteringskanaal en hematologische kankers. Ondervoeding wordt gekenmerkt door gewichtsverlies, verminderde eetlust en verlies van spiermassa. Ze verhoogt het risico op intolerantie voor behandelingen, verlengd ziekenhuisverblijf en vermindering van de levenskwaliteit. In sommige gevallen kunnen de neveneffecten van behandelingen, een depressieve en/of angstreactie, en sociaal isolement bijdragen tot ondervoeding. Daarom is een vroegtijdige opsporing van indicaties van ondervoeding die een nutritionele interventie eisen, essentieel.

Evenwichtige voeding, fysieke activiteit en gezond streefgewicht om ondervoeding te bestrijden
Voor de patiënt is het belangrijk om zich in de periode na de behandeling correct te voeden, een aangepaste fysieke activiteit te handhaven en te streven naar het zogenaamde ‘gezonde gewicht’. Een gezonde en evenwichtige voeding, gekoppeld aan beoefening van een fysieke activiteit maakt het mogelijk de assimilatie van proteïnen op spierniveau te verhogen en de spiermassa te behouden.  Dit is essentieel bij ziekte. De fysieke activiteit heeft ook een positief effect op het hormonale en immunitaire niveau: dit verhoogt dan weer de tolerantie voor de behandeling én vergemakkelijkt het herstel. Zowel wat preventie aangaat als tijdens een therapie of in een remissie- of genezingsperiode is het ook belangrijk een gezond streefgewicht te behouden, met een BMI tussen 20 en 27 kg/m².

Signaleer elk vermoeden van ondervoeding
Ondervoeding is een thema voor iedereen: voor patiënten, verwanten van patiënten én verzorgend personeel. Merk je een signaal dat kan wijzen op ondervoeding, zoals onvrijwillig gewichtsverlies, verlies van eetlust of vermoeidheid, meld  dat dan aan de arts of diëtist(e) zodat zij aangepaste voedingsoplossingen kunnen zoeken. Ons voedingsteam bestaat uit 6 dieetkundigen, 2 verpleegkundigen en een arts, allemaal met specialisatie in klinische voeding. Dit team begeleidt onze kankerpatiënten dag na dag in hun behandeling, om ondervoeding te voorkomen. Ondervoeding moet absoluut in een vroeg stadium opgespoord worden om de patiënt te begeleiden met een aangepaste aanpak.

Neem deel aan de Nutrition Day 2022 en help zo de ondervoeding beter te begrijpen
De Nutrition Day is een initiatief van de ‘European Society of Clinical Nutrition and Metabolism’ (ESPEN). Het gaat om een onderzoek dat wordt gevoerd in honderden ziekenhuiscentra in de hele wereld. Het doel hiervan is gegevens over de voedingstoestand van patiënten te verzamelen, deze te vergelijken met die van andere centra, en patiënten en zorgkundigen te sensibiliseren voor dit probleem dat te vaak wordt onderschat. Concreet kunnen de patiënten van zes H.U.B-entiteiten hun voedingssituatie laten evalueren. De parameters die hierbij aan het licht komen, zullen ziekenhuizen in de hele wereld helpen om ondervoeding beter op te sporen en beter te behandelen.