Overslaan en naar de inhoud gaan

De Brusselse openbare ziekenhuizen van het iris-netwerk ondersteunen de artsen-specialisten in opleiding

logo iris29/04/2021

De Brusselse openbare ziekenhuizen van het iris-netwerk ondersteunen fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor artsen-specialisten in opleiding en hun succesvolle integratie in de zorgteams tijdens hun stage.

Sinds enkele maanden wordt onderhandeld over het statuut van artsen-specialisten in opleiding (ASO's). De doelstelling om in het hele land een uniforme arbeids- en stageovereenkomst tot stand te brengen, lijkt onmogelijk te verwezenlijken omdat de standpunten rond de onderhandelingstafel zo onverenigbaar zijn. Het gemor dat hierdoor onder de ASO's is ontstaan, in het bijzonder aan Franstalige zijde, dreigt een weerslag te hebben op de werking van onze stageziekenhuizen...

Ter herinnering, het iris-netwerk verenigt alle openbare ziekenhuizen in Brussel (J. Bordet Instituut, UVC Brugmann, Iris Ziekenhuizen Zuid, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en UMC Sint-Pieter) en staat in voor de stages van ongeveer de helft van de artsen van de Faculteit Geneeskunde van de ULB, d.w.z. bijna 400 ASO's. Dit behoort tot de hoofdopdrachten van ons netwerk en is van essentieel belang voor onze organisaties, ook in deze tijd van pandemie die we zo pijnlijk doormaken...

Onze ziekenhuizen hebben veel stageafdelingen en de volwaardige integratie van ASO's in deze teams stelt ons in staat de optimale zorgkwaliteit voor onze patiënten te handhaven, wat onze hoogste prioriteit is. Deze integratie vereist wederzijds respect. Deze impliceert ook behoorlijke arbeidsomstandigheden, rekening houdend met een zeker evenwicht met het privéleven en aangepast aan de behoeften van een lang, veeleisend en intensief leerproces in de verschillende medische specialismen en het ziekenhuisgebeuren.

Het is een geruststelling voor ons dat onze huidige voorwaarden zeer dicht aanleunen bij de eisen van de vertegenwoordigers van kandidaat-specialisten, met voorlopige roosters, met gegarandeerde rusttijden, met een passende vergoeding voor wachtdiensten en overuren, met een aantal verlofdagen dat vergelijkbaar is met dat van andere artsen, enz.

In het kader van de lopende federale onderhandelingen over het statuut van de kandidaat-specialisten hebben wij een deskundige gemandateerd om onze visie en de voorwaarden waarover wij jarenlang met de ASO-vertegenwoordigers binnen ons netwerk hebben onderhandeld, te verdedigen en de invoering van een correcte sociale zekerheidsregeling in geval van ziekte te ondersteunen.

Twee principes zijn volgens ons essentieel voor het welslagen van deze hervorming:

  1. Ervan uitgaan dat dit minimumvoorwaarden zijn die in het hele land moeten worden nageleefd, waarbij het de ziekenhuizen vrij staat de geldende voorwaarden te behouden indien deze gunstiger zijn. De boodschap moet voor iedereen duidelijk zijn: wij zijn erin geslaagd met onze ASO's een akkoord te bereiken over een evenwichtig statuut; het is voor ons ondenkbaar om afbreuk te doen aan onze stagecontracten.
     
  2. Het aanpassen van de financiering aan deze minimumvoorwaarden en deze financiering overmaken aan degenen die de stagiairs uitbetalen, in ons geval namelijk de ziekenhuizen en niet de stagemeesters.

Verantwoordelijke uitgever:
Etienne Wéry, Afgevaardigd bestuurder IRIS vereniging

etienne.wery@iris-ziekenhuizen.be
Dejonckerstraat 46 – 1060 Brussel