Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote vooruitgang in het onderzoek over multifocale borstkankers

Persbericht (09/07/2015)

Diepgaandere analyse van letsels voor een betere respons op behandeling
 

Brussel, donderdag 9 juli 2015 – In mei laatstleden publiceerden de onderzoekers van het Instituut Jules Bordet in het Journal of Pathology, de resultaten van een 4 jaar durend onderzoek over multifocale borstkankers. De conclusies van dit onderzoek stellen de manier in vraag waarop deze multifocale kankers, waartoe momenteel een op vier borstkankers behoren, geanalyseerd dienen te worden om de aangepaste behandeling te bepalen.

Christine Desmedt, Coordinatrice de recherche au Laboratoire de recherche translationnelle en cancérologie mammaire de l’Institut Jules Bordet © Benoit Deprez - The Image Factory
Christine Desmedt,
© Benoit Deprez - The Image Factory
Een op vier borstkankers is een multifocale borstkanker. Deze kankers worden zo genoemd omdat ze bestaan uit meerdere invasieve letsels in eenzelfde borst op hetzelfde moment. Dit type kanker heeft vaak agressievere kenmerken en vormt een echte uitdaging voor pathologen en clinici.

Om te bepalen welke de beste behandeling voor deze kankers is, beveelt het College van Amerikaanse pathologen momenteel aan om alleen voor het grootste letsel de hormonale markers en HER2 (markers die routineus worden gebruikt om te bepalen of een hormonale behandeling of anti-HER2 zou moeten worden toegediend) te karakteriseren. In dit, op voorwaarde dat deze letsels met elkaar overeenkomst vertonen op histologisch niveau, uitgaande van de veronderstelling dat letsels die een gelijkaardige histologie hebben ook biologisch gelijkaardig zouden zijn. Welnu, uit recent onderzoek blijkt dat er in 3 tot 16% van de gevallen er wel degelijk discrepantie bestaat tussen de letsels in de borst van eenzelfde patiënt met eenzelfde histologie wat betreft de expressie van de hormonale receptoren en de expressie van HER2. Daarom volstaat het voor de anatomopathologen van het Instituut Bordet niet om deze markers alleen te onderzoeken voor het grootste letsel. 

De studie van de onderzoekers van het Instituut Jules Bordet

De studie die werd uitgevoerd door de onderzoekers van het Instituut Jules Bordet, in samenwerking met het ziekenhuis van Meldola in Italie en het Sanger Institute van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, ging een stap verder: dit onderzoek bracht aan het licht dat, zelfs indien de letsels gelijkaardige pathologische kenmerken hebben, waaronder de expressie van de hormonale receptoren en HER2, ze in realiteit op genomisch vlak toch verschillen in een derde van alle gevallen. 
Bovendien toonde dit onderzoek, waaraan 36 patiënten met een multifocale borstkanker deelnamen, aan dat hoe verder de letsels van elkaar verwijderd waren in de borst, des te groter de kans was dat de letsels verschillende mutaties vertoonden, en dus mogelijk verschillende therapeutische targets vormden.

“ Zelfs al moeten deze resultaten nog worden bevestigd door onderzoek van een groter aantal stalen,
dan werpen ze toch twijfel op de huidige aanbeveling van het College van Amerikaanse pathologen en suggereren ze dat een diepgaandere analyse van dit type tumor niet alleen gunstig zou kunnen zijn voor de patiënt wat betreft keuze en respons op de behandelingen, maar ook zou toelaten om een beter begrip te krijgen van de evolutie van de ziekte”
, verklaart Christine Desmedt, Onderzoekscoördinatrice van het Laboratorium voor translationeel onderzoek in borstkanker van het Instituut Jules Bordet.

Wat betekent dit nu concreet voor de patiënt?

De expressie van de hormonale receptoren en HER2 kan verschillen tussen letsels onderling en in dat
geval zullen de nodige behandelingen ook verschillend zijn. Daarom karakteriseren wij in het Instituut
Bordet momenteel al de hormonale markers en HER2 voor meerdere letsels van een multifocale
kanker. In geval doelgerichte niet-standaard behandelingen zouden kunnen worden toegediend,
bevelen wij dus aan om de therapeutische targets in de verschillende letsels te karakteriseren. Dit is
vooral belangrijk in het kader van metastatische borstkanker, waar de primaire tumor vaak
(opnieuw) geanalyseerd wordt met het oog op het preciseren van de aanwezigheid van een
bijzondere anomalie die toelaat om een specifiek tegen deze anomalie gerichte therapie toe te
dienen.

Dit onderzoek werd gefinancierd door de Vrienden van het Instituut Bordet, de belangrijkste private schenkers van het Instituut Jules Bordet en belangrijke ondersteuning van het  kankeronderzoeksprogramma van het Instituut, evenals door de stichting MEDIC en de Breast Cancer Research Foundation (BCRF).

Bijlage : (Foto : © Benoit Deprez - The Image Factory) Foto van Christine Desmedt, Onderzoekscoördinatrice bij het Laboratorium voor translationeel onderzoek in borstkanker van het Instituut Jules Bordet

Perscontact - Instituut Jules Bordet

Ariane van de Werve
Instituut Jules Bordet - Héger-Bordetstraat 1, 1000 Brussel
- Tel: +32 2 541 31 39
- GSM : +32.48617 33 26
- E-mail: ariane.vandewerve@bordet.be
www.bordet.be  Downloaden