Overslaan en naar de inhoud gaan

Blijven eten en bewegen, ook met kanker !

Persbericht (12/11/2020) 

Blijven eten en bewegen, ook met kanker !

Brussel, 12 november 2020 – Het Jules Bordet Instituut, hét Belgische referentiecentrum in de strijd tegen kanker, neemt op 12 november deel aan de Nutrition Day. Dit is een goede gelegenheid om te hameren op de essentiële verwevenheid van enerzijds een behandeling tegen kanker en anderzijds gezonde voeding en regelmatige fysieke activiteit. Eten en bewegen: twee gezondheidstroeven tegen de ziekte die je zélf in handen hebt.

Nutrion Day 2020Nutrition Day, internationaal onderzoek naar de nutritionele toestand van patiënten in het ziekenhuis – enkele cijfers
Nutrition Day is een gezamenlijk initiatief uit 2006 van de universiteit van Wenen en ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). Elk jaar wordt op ruime internationale schaal (in 64 landen) onderzoek gevoerd binnen de ziekenhuizen. Dit onderzoek wordt gerealiseerd door de voedings- en dieetteams. Het betreft de ‘nutritionele toestand’ van patiënten voor en tijdens hun hospitalisatie, evenals de impact ervan op de mortaliteit in de 30 dagen na de enquête.

De resultaten hiervan wekken bezorgdheid. De analyse van de cijfers die sinds 2006 werden ingezameld, toont aan dat in België 50 % van de patiënten minder eten in de week voor hun ziekenhuisopname; 40 % van de patiënten verliezen onvrijwillig gewicht in de 3 maanden voor hun ziekenhuisopname; 14 % eten niets tijdens de hospitalisatie.

Wat betreft de opvolging van de patiënten, 30 dagen na de datum van het onderzoek, tonen de cijfers een verhoogde mortaliteit (2 à 8 %) bij de patiënten die voor en/of tijdens hun hospitalisatie gewicht hebben verloren of minder hebben gegeten. Dit is merkbaar bij alle leeftijdscategorieën maar is het meest significant bij de oudere populatie. Deze vaststelling bevestigt alleen maar het belang van het aspect voedingscoaching bij de behandeling van patiënten.

Bij kanker is absoluut aandacht nodig voor onbedoeld gewichtsverlies!
Het is belangrijk om bij een kankerdiagnose een diëtist te raadplegen met het oog op een aangepast dieet teneinde gewichtstoename of -verlies onder controle te houden. We stellen bij patiënten vaak een onbedoeld gewichtsverlies vast, en wel typisch vanaf de diagnose. De oorzaken zijn divers: gebrek aan eetlust, moeite met bepaalde voeding en/of intolerantie in de spijsvertering, tumorgerelateerde veranderingen in het metabolisme, neveneffecten van de behandelingen, een zekere angst of neiging tot depressiviteit, enz. Dit gewichtsverlies leidt echter tot een toestand van vermoeidheid en minder goede tolerantie tegenover de behandelingen, en kan dus de levensprognoses voor de patiënt ondergraven. Gezien die vaststelling is het belangrijk om elk onvrijwillig gewichtsverlies te melden aan je arts of je diëtist. In het algemeen wordt altijd aangeraden om een gevarieerde en evenwichtige voeding te volgen, bestaande uit groenten en fruit, eiwitten (van dierlijke of plantaardige oorsprong) en een adequate calorische inname. In het geval van kanker is het belangrijk om de voedingsbehoeften (voedingsstoffen en vitaminen) te dekken om een adequaat gewicht te behouden, de ziekte te bestrijden en behandelingen beter te verdragen.

Hoe helpt fysieke activiteit om de ziekte beter te verdragen?
Vroeger werd fysieke activiteit schadelijk geacht voor een zieke: wie ziek was, moest rusten, vooral rusten! Intussen werd het tegendeel aangetoond: je lichaam goed en wel in beweging houden, levert veel goeds op. Fysieke activiteit bevordert de opname van eiwitten in de spieren en het behoud van de spiermassa. Dat is essentieel voor elk individu, en zeker bij ziekte. Verder heeft fysieke activiteit een positief effect op de hormonale activiteit en op het immuunsysteem. Deze factoren verbeteren de tolerantie tegenover de behandeling en vergemakkelijken de recuperatie. Het spreekt vanzelf dat die fysieke activiteit individueel bekeken moet worden en rekening moet houden met de ziekte, de behandeling en de leeftijd van elke patiënt.

Voor meer informatie over de Nutrition Day surf je naar: www.nutritionday.org

  • Perscontact (Jules Bordet Instituut)
    • Ariane van de Werve                                                                              
      • GSM : +32 486 17 33 26                                                                                    
      • E-mail : ariane.vandewerve@bordet.be                                                

www.bordet.be