Overslaan en naar de inhoud gaan

Antimicrobiële stoffen: voorzichtig behandelen

24/11/2022

Antimicrobiële stoffen: voorzichtig behandelen

Wereldwijde week van het antimicrobieel beheer (18-24 november 2022) als onderdeel van het initiatief van de WHO en Europa om antimicrobiële resistentie te beperken.

Antimicrobiële resistentie (antibiotica, maar ook antifungale, antivirale en antiparasitaire middelen) is momenteel een van de grootste bedreigingen voor de mondiale gezondheid, voedselzekerheid en ontwikkeling. Antimicrobiële stoffen zijn stoffen die worden gebruikt om infectieziekten bij mensen, dieren en planten te voorkomen, te beheersen en te behandelen, maar ze worden steeds ondoeltreffender.

Antimicrobiële resistentie treedt op wanneer bacteriën, virussen, schimmels of parasieten niet meer op deze middelen reageren: antibiotica en andere antimicrobiële middelen verliezen hun doeltreffendheid en infecties worden moeilijk of onmogelijk te behandelen, waardoor het risico van ziekteverspreiding, ernstige ziekte en overlijden toeneemt.

Misbruik of overmatig gebruik van antimicrobiële stoffen bij mensen, dieren en planten versnelt de ontwikkeling en verspreiding van resistentie.

De problemen van antimicrobiële resistentie zijn complex en veelzijdig, maar niet onoverkomelijk. Laten we allemaal samen handelen!

  • Ga bij ziekte naar de dokter en gebruik antibiotica alleen op voorschrift
  • Maak uw antibioticakuur af, zelfs als u zich beter begint te voelen.
  • Bescherm uzelf tegen infecties: was uw handen na het verlaten van het toilet en voordat u voedsel aanraakt, volg de regels voor de preventie van ziekten van de luchtwegen, laat u vaccineren, enz.

Het HOST HUB-CHIREC-project (Hospital Outcome Support Team) ondersteunt infectiepreventie en het juiste gebruik van antibiotica in de CHIREC- en HUB-ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zetten zich in om het effectieve gebruik van antibiotica te bevorderen, zodat deze effectief blijven.