Overslaan en naar de inhoud gaan

Personalizering van de behandeling van HER2 + borstkanker

Persbericht (28/05/2018)

De immuunrespons van een patiënte maakt het mogelijk om de behandeling van HER2 positieve borstkanker te personaliseren.

Brussel, 28 mei 2018 – De onderzoekers van het Jules Bordet Instituut hebben vorige week in de Journal of the National Cancer Institute toelichting gegeven bij nieuw onderzoek dat het mogelijk maakt om bij dames met een HER2-positieve borstkanker vooraf na te gaan of ze al dan niet goed zullen reageren op pre-operatoire chemotherapie, gekoppeld aan trastuzumab en pertuzumab, twee HER2-gerichte therapieën. Dit onderzoek maakt het mogelijk de behandeling voor deze patiëntes te verfijnen en opent nieuwe perspectieven voor de onderzoekers.Dr Ignatiadis

Dr. Michail Ignatiadis, afdelingshoofd binnen de Kliniek voor Medische Oncologie van het Jules Bordet Instituut, heeft samen met het J.-C. Heusonlaboratorium voor Translationeel Borstkankeronderzoek onder leiding van prof. Sotiriou en het biomarkerteam van Roche-Genentech, een translationeel onderzoek gevoerd op basis van de klinische test Tryphaena. Dit Tryphaena-onderzoek bestudeerde bij 225 dames met een HER2-positieve borstkanker de doeltreffendheid en de tolerantie van een pre-operatoire chemotherapie, gekoppeld aan twee HER2-gerichte therapieën: trastuzumab en pertuzumab. De studie analyseerde de klinische perspectieven van patiëntes die pre-operatoire chemobehandeling voorgeschreven kregen, gekoppeld aan trastuzumab en pertuzumab, volgens twee criteria: de kwaliteit van de immuunrespons van de patiënte tegen de tumor vóór elke behandeling, en de pathologische respons op de pre-operatoire behandeling op het moment van de operatie.

Doel van het onderzoek: het profiel identificeren van dames met gunstige klinische perspectieven, vóór de start van een pre-operatoire chemobehandeling, gekoppeld aan trastuzumab en pertuzumab.

De onderzoekers analyseerden de kwaliteit van de immuunrespons van elke patiënte vóór de  behandeling, met een meting van de hoeveelheid lymfocyten die infiltreren in de initiële tumor van een HER2-positieve borstkanker (ook TIL's genoemd). Dit zijn ook biomarkers die de doeltreffendheid van de neo-adjuvante behandeling (vóór de operatie toegediend) zullen versterken. In een tweede fase analyseerden de onderzoekers bij diezelfde patiënten de kwaliteit van hun pathologische respons op de pre-operatoire chemobehandeling, gekoppeld aan trastuzumab en pertuzumab.

De studie geeft aan dat bij een hoog TIL-gehalte van de patiënte, en bij een complete pathologische respons op de behandeling, namelijk indien de initiële tumor volledig verdwenen is op het moment van de operatie, het risico van hervallen van de patiënte lager is. De behandeling zoals ze vandaag wordt voorgesteld, blijkt dus doeltreffend en voldoende te zijn voor deze patiëntes. Tegelijk wijst de studie echter op een hoog risico tot hervallen bij een laag of onbestaand TIL-gehalte van de patiënte en/of indien de initiële tumor niet volledig verdwenen is op het moment van de operatie.

De studie effent de weg voor verdere verfijning van behandelingen tegen borstkanker. Ze besluit dat het initiële TIL-percentage en de pathologische respons op de pre-operatoire standaardbehandeling prognose-informatie zou leveren waarmee het mogelijk zou worden de dames te identificeren voor wie de behandeling met neo-adjuvante chemotherapie, gekoppeld aan trastuzumab en pertuzumab, niet zal volstaan en voor wie het dus nodig zou kunnen zijn de behandeling te intensifiëren. Dit is belangrijke informatie voor de onderzoekers en voor de clinici. Zo wordt het eventueel mogelijk een doelgroep af te bakenen van vrouwen voor wie nieuwe combinatiebehandelingen zoals HER2-gerichte therapie en immuuntherapie getest zouden moeten worden.