Overslaan en naar de inhoud gaan

4 februari = Wereldkankerdag

Persbericht  (04/02/2022) 

4 februari = Wereldkankerdag

DECRESCENDO, een nieuwe grote klinische studie, test een minder intensieve chemotherapiebehandeling voor patiënten met HER2-positieve borstkanker

decrescendo

Brussel (België), 4 februari 2022 - Onlangs werd in Frankrijk en België een nieuwe internationale klinische studie geopend, met op 17 januari de opname van de eerste patiënt. Deze studie zal nagaan of het, voor patiënten met HER2-positieve, hormoonreceptor-negatieve borstkanker, mogelijk is om hen een minder intensieve chemotherapiebehandeling te geven en de daarmee gepaard gaande bijwerkingen te verminderen, zonder het risico op terugkeer van de kanker te verhogen.

DECRESCENDO, een grote multicentrische fase II-studie, wordt uitgevoerd en gesponsord door het Institut Jules Bordet - Clinical Trials Support Unit (IJB/CTSU, Brussel, België), in samenwerking met de Breast International Group (BIG). Wereldwijd zullen in totaal 1065 patiënten - uit ongeveer 164 ziekenhuizen in 12 landen - voor de studie gerekruteerd worden.

HER2-positieve borstkanker is een agressieve vorm van de ziekte die ongeveer 15-20% van alle gevallen van borstkanker uitmaakt1. Patiënten met HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium krijgen meestal een combinatie van meerdere chemotherapiemedicijnen en chirurgie, gecombineerd met een anti-HER2-behandeling die tot een jaar na de operatie kan blijven doorgaan. Hoewel de resultaten bemoedigend zijn en meer dan 90% van de patiënten na vijf jaar in leven en vrij van terugkerende kanker zijn2, kan de combinatie van chemotherapie en HER2-blokkade bijwerkingen veroorzaken - zoals haaruitval, misselijkheid, braken, vermoeidheid of zelfs harttoxiciteit - waarvan de meeste aan de chemotherapie kunnen worden toegeschreven. 

In het kader van de DECRESCENDO-studie zullen patiënten vóór de operatie een minder intensieve chemotherapiebehandeling krijgen (één geneesmiddel in plaats van de gebruikelijke 2 tot 4 geneesmiddelen). Bovendien zullen clinici de patiënten identificeren bij wie de tumoren na de operatie volledig op de behandeling reageren (“pathological complete response”). Deze patiënten kunnen van verdere chemotherapie gespaard blijven en zullen alleen de anti-HER2-behandeling krijgen. Het doel van deze studie is aantonen dat deze nieuwe behandelingskuur even doeltreffend is als de conventionele, maar minder kans heeft op bijwerkingen.

"Met steeds meer 'wapens' die de achilleshiel van deze kanker - namelijk de HER2-receptor - aanvallen, is het zinvol om de chemotherapie, die de meeste bijwerkingen van de behandeling veroorzaakt, voorzichtig te vereenvoudigen... en dit is het doel dat DECRESCENDO nastreeft", zegt Dr Martine Piccart, co-hoofdonderzoeker van de studie, wetenschappelijk directeur van het Jules Bordet Instituut (Brussel, België), medeoprichtster van de Breast International Group en voorzitter van BIG against breast cancer.

"Ik denk dat de DECRESCENDO-studie de praktijken kan veranderen. Als onze hypothese juist is, zal het aantal potentieel ernstige bijwerkingen van chemotherapie, zoals hartfalen, aanzienlijk afnemen. Tegelijkertijd krijgen de patiënten een behandeling die, wat doeltreffendheid betreft, aan de huidige normen beantwoordt, maar die bijna volledig gericht is tegen de biologisch zwakke punten van de kanker. Hierdoor wordt veel van de toxiciteit, die vaak met chemomedicijnen wordt geassocieerd, vermeden", zegt Dr Gabriele Zoppoli, co-hoofdonderzoeker van de studie en assistent medisch directeur in het Ospedale Policlinico San Martino (Genua, Italië), en lid van de Raad van Bestuur van de Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC).

Naar betere gepersonaliseerde behandelingen
Dankzij de de-escalatiestudies van BIG, waaronder DECRESCENDO, zijn borstkankerbehandelingen steeds meer afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. In deze studies wordt onderzocht of het mogelijk is om de hoeveelheid en/of duur van sommige borstkankerbehandelingen op een veilige manier te verminderen - of zelfs helemaal te vermijden -, zonder het risico op herval te verhogen of een invloed te hebben op de levenskwaliteit van de patiënt.

Het vooruitzicht van een veilige de-escalatie van de behandeling van borstkanker is van groot belang voor de patiënten. Het doel is hen een optimale therapie te bieden, met minder bijwerkingen en beter afgestemd op hun individuele toestand. Het verminderen van het aantal ernstige bijwerkingen komt ook de gezondheidszorgsystemen ten goede; mede dankzij de geoptimaliseerde toewijzing van middelen en het verminderde gebruik van de voorzieningen voor onnodige noodgevallen.

De DECRESCENDO-studie wordt geleid door academische onderzoeksgroepen, in het kader van een klinisch onderzoek in samenwerking met Roche (die het geneesmiddel voor de studie en de financiering levert).

 • FEITEN EN CIJFERS
  • In 2020 kregen ± 2,3 miljoen mensen de diagnose borstkanker.
  • Borstkanker vertegenwoordigt ongeveer 1 op 4 van alle nieuwe kankergevallen bij vrouwen wereldwijd.
  • Mannen lopen tijdens hun leven 1 kans op 800 om borstkanker te krijgen.
  • Borstkanker is de meest gediagnosticeerde vorm van kanker ter wereld, en komt wereldwijd het meest voor in België.
           Bron: Globocan 2020
  • Bij de DECRESCENDO-studie zijn 12 landen betrokken: Argentinië, Australië, België, Canada, Frankrijk, Ierland, Israël, Italië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.
  • 12 BIG-onderzoeksgroepen nemen deel aan de studie: Australian New Zealand Breast Cancer Trials Group (BCT-ANZ), Canadian Cancer Trials Group (CCTG), Cancer Trials Ireland (CT-IRE), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Grupo Argentino de Investigación Clinica en Oncologia (GAICO), Italian Oncology Group for Clinical Research (GOIRC), International Breast Cancer Study Group (IBCSG), Institut Jules Bordet - Clinical Trials Support Unit (IJB/CTSU), Korean Cancer Study Group (KCSG), Swedish Association of Breast Oncologists (SABO), Sheba Breast Collaborative Group (SBCG), Unicancer Breast Group (UCBG).

 

- Over Breast International Group (BIG)
De Breast International Group (BIG) is een in Brussel gevestigde vereniging zonder winstoogmerk die academische onderzoeksgroepen van over de hele wereld verenigt die actief zijn in het domein van borstkanker.

Deze wereldwijde samenwerking is cruciaal om borstkankeronderzoek sneller te laten vorderen, te voorkomen dat inspanningen onnodig herhaald worden, gegevens te delen, bij te dragen aan een snellere ontwikkeling van betere behandelingen, en de kans op genezing voor patiënten te verhogen. Door de samenwerking tussen de leden en andere academische netwerken te stimuleren, en door in alle onafhankelijkheid samen te werken met de farmaceutische industrie, bevordert BIG borstkankeronderzoek op internationaal niveau.

BIG werd in 1999 opgericht door Dr Martine Piccart en Dr Aron Goldhirsch om de versnippering van het Europese borstkankeronderzoek tegen te gaan. Onderzoeksgroepen uit andere delen van de wereld toonden snel interesse om zich bij BIG aan te sluiten, en vandaag, twee decennia later, vertegenwoordigt BIG meer dan 50 gelijkgezinde onderzoeksgroepen uit alle hoeken van de wereld. Deze entiteiten zijn verbonden aan enkele duizenden gespecialiseerde ziekenhuizen, onderzoekscentra en prominente borstkankerexperten in een 70-tal landen, verspreid over 6 continenten. Momenteel zijn er meer dan 30 klinische onderzoeken die onder de koepel van BIG worden uitgevoerd of opgezet. BIG werkt ook nauw samen met het National Cancer Institute (NCI) in de VS en de National Clinical Trials Network (NCTN), zodat ze samen een sterke integrerende kracht uitmaken op gebied van borstkankeronderzoek.

Het onderzoek van BIG wordt deels ondersteund door zijn filantropische entiteit BIG against breast cancer. Deze benaming wordt gebruikt om met het grote publiek en donateurs te communiceren, en om fondsen in te zamelen voor het financieren van louter academische borstkankerstudies en onderzoeksprogramma’s.

Voor meer informatie, surf naar www.BIGagainstbreastcancer.org

Over het Jules Bordet Instituut
Het Jules Bordet Instituut is een geïntegreerd multidisciplinair centrum en het enige autonome ziekenhuis in België dat volledig gewijd is aan kankerziekten.

Al 80 jaar lang biedt het Jules Bordet Instituut zijn patiënten de allermodernste diagnostische en behandelingsstrategieën aan om actief kanker te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Het Instituut heeft drie missies: verzorging, onderzoek en onderwijs. Door zijn internationale reputatie kan het Instituut beschikken over de grootste deskundigen op het gebied van kanker. Dankzij zijn innovatieve instelling draagt het bij tot de ontwikkeling en de ontdekking van nieuwe belangrijke diagnostische en behandelingstechnieken, met als doel die zo snel mogelijk op de patiënten toe te passen.

In mei 2018 werd het Jules Bordet Instituut voor de tweede maal officieel erkend en gecertificeerd door de OECI (Organisation of European Cancer Institutes) als "Comprehensive Cancer Centre" (geïntegreerd centrum voor de strijd tegen kanker), een kwaliteitslabel dat voorbehouden is aan instituten die multidisciplinaire kankerzorg bieden en die hierbij onderzoek en onderwijs integreren. Het enige Comprenhensive Cancer Center in België dat door de OECI is erkend.

Het Jules Bordet Instituut opende op 27 november 2021 de deuren van zijn nieuwe gebouw op de ULB-campus in Anderlecht: 80.000 m², volledig gewijd aan de best mogelijke verzorging, onderzoek en opleiding op het domein van de oncologie, maar ook gericht op het welzijn van de patiënt. Het nieuwe Jules Bordet Instituut telt 250 ziekenhuisbedden en 43 bedden in dagkliniek.

Het Jules Bordet Instituut maakt deel uit van het H.U.B, het Brussels Universitair Ziekenhuis, dat naast het Jules Bordet Instituut ook het Erasmusziekenhuis en het UKZKF verenigt. Deze universitaire ziekenhuisgroepering met internationale faam garandeert, met name dankzij nieuwe investeringen, voor iedereen toegankelijke verzorging van topkwaliteit, evenals uitmuntendheid in onderzoek en onderwijs.

Voor meer informatie, surf naar www.bordet.be 

Over de Clinical Trial Support Unit (CTSU)
De Clinical Trials Support Unit van het Jules Bordet Instituut (IJB-CTSU) bestrijdt kanker door innoverende, patiëntrelevante klinische proeven te ontwerpen, op te zetten en uit te voeren.

In het ‘nieuwe’ Jules Bordet Instituut kunnen onderzoekers hun ideeën vlotter uitwisselen, nieuwe projecten ontwerpen in direct overleg met de clinici, en op optimale wijze dezelfde tools delen. De laboratoria voor translationeel onderzoek werden samengebracht op eenzelfde verdieping (10.000 m²). Zij beschikken daar over nagelnieuwe infrastructuur, uitgerust met de meest geavanceerde technologieën. Al het personeel dat zich specifiek toelegt op onderzoeksactiviteiten, werkt bovendien in de onmiddellijke nabijheid van het medisch personeel, in het hart van de actie.

Al meer dan twee decennia werkt de IJB-CTSU samen met de Breast International Group (BIG) om internationale klinische studies uit te voeren, zoals TAX 315, HERA, ALTTO, APHINITY, FINESSE, ALEXANDRA/IMpassion030 en AURORA. Sinds 2013 helpt de IJB-CTSU onderzoekers bij de ontwikkeling en uitvoering van door hen geïnitieerde trials (fase I, II en III) voor alle kankertypes en voor alle behandelings- en diagnosemodaliteiten. De kracht van het IJB-CTSU-team ligt in zijn nabijheid bij, en zijn interacties met de ‘reële wereld’ van de kankerzorg.

Het IJB-CTSU biedt een brede waaier van diensten voor het beheer van klinisch onderzoek: van wetenschappelijke ondersteuning tot operationele activiteiten. Het IJB-CTSU promoot academisch onderzoek en stimuleert samenwerking met andere academische partners en farmaceutische bedrijven.

Voor meer informatie, surf naar https://ctsu.bordet.be/#/home.

 

 • Voor meer informatie en/of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met:

Referenties

 1. Loibl, S and Gianni, L. HER2-positive breast cancer. The Lancet 389, 2415–2429 (2017)
 2. Patel A, Unni N and Peng Y. The Changing Paradigm for the Treatment of HER2-Positive Breast Cancer. Cancers (Basel). 2020 Aug; 12(8): 2081.