Overslaan en naar de inhoud gaan

Nutrition Day

Persbericht (03/11/2019) 

Blijven eten en bewegen, ook met kanker !

Brussel, 3 november 2019 – Het Jules Bordet Instituut, hét Belgische referentiecentrum in de strijd tegen kanker, neemt op 7 november deel aan de Nutrition Day. Dit is een goede gelegenheid om te hameren op de essentiële verwevenheid van enerzijds een behandeling tegen kanker en anderzijds gezonde voeding en regelmatige fysieke activiteit. Eten en bewegen: twee gezondheidstroeven tegen de ziekte die je zélf in handen hebt.

Nutrition Day

Bij kanker is absoluut aandacht nodig voor onbedoeld gewichtsverlies!
Het is belangrijk om bij een kankerdiagnose een diëtist te raadplegen met het oog op een aangepast dieet teneinde gewichtstoename of -verlies onder controle te houden. We stellen bij patiënten vaak een onbedoeld gewichtsverlies vast, en wel typisch vanaf de diagnose. De oorzaken zijn divers: gebrek aan eetlust, moeite met bepaalde voeding en/of intolerantie in de spijsvertering, tumorgerelateerde veranderingen in het metabolisme, neveneffecten van de behandelingen, een zekere angst of neiging tot depressiviteit, enz. Dit gewichtsverlies leidt echter tot een toestand van vermoeidheid en minder goede tolerantie tegenover de behandelingen, en kan dus de levensprognoses voor de patiënt ondergraven. Gezien die vaststelling is het belangrijk om elk onvrijwillig gewichtsverlies te melden aan je arts of je diëtist. In het algemeen wordt altijd aangeraden een evenwichtig en gevarieerd dieet te volgen, met groenten en fruit, eiwitten (van dierlijke of plantaardige oorsprong) en goede calorieën, namelijk 55-60% koolhydraten (gluciden) en 35-40% vetten (lipiden). Deze elementen leveren het lichaam de voeding en de vitaminen die noodzakelijk zijn om in het geval van kanker deze ziekte te bestrijden en een onopzettelijk gewichtsverlies (of gewichtstoename) te verhinderen.

Hoe helpt fysieke activiteit om de ziekte beter te verdragen?
Vroeger werd fysieke activiteit schadelijk geacht voor een zieke: wie ziek was, moest rusten, vooral rusten! Intussen werd het tegendeel aangetoond: je lichaam goed en wel in beweging houden, levert veel goeds op. Fysieke activiteit bevordert de opname van eiwitten in de spieren en het behoud van de spiermassa. Dat is essentieel voor elk individu, en zeker bij ziekte. Verder heeft fysieke activiteit een positief effect op de hormonale activiteit en op het immuunsysteem. Deze factoren verbeteren de tolerantie tegenover de behandeling en vergemakkelijken de recuperatie. Het spreekt vanzelf dat die fysieke activiteit individueel bekeken moet worden en rekening moet houden met de ziekte, de behandeling en de leeftijd van elke patiënt.

Nutrition Day: een onderzoek naar de voeding van de patiënten
Het Jules Bordet Instituut neemt op 7 november deel aan de Nutrition Day: een internationale onderzoeksdag die plaatsvindt in 64 landen over de hele wereld, en waarbij de voeding van de patiënten in de ziekenhuisinstelling wordt onderzocht. De enquête heeft als doel de voedselopname te verbeteren en de patiënten, hun naasten en het verzorgend personeel te sensibiliseren voor deze problematiek. De actie is een initiatief van de European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) en wordt ondersteund door de FOD Gezondheid en door de Société belge de Nutrition Clinique.
Voor meer informatie over de Nutrition Day surf je naar: www.nutritionday.org.

Perscontact 


Downloaden