Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
14 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Meerdere fase 1/1b Gesloten Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • BOS172738 Een fase I-studie naar BOS172738 bij patiënten met gevorderde solide tumoren met RET-genalteraties waaronder niet-kleincellige longkanker (NSCLC) en medullaire schildklierkanker (MTC) Meerdere fase 1 Gesloten Nuria Kotecki
 • EORTC 1209-EnTF Een fase II studie over de veiligheid en effectiviteit van nintedanib (BIBF1120) als tweedelijnsbehandeling voor patienten met ofwel gedifferentieerde ofwel medullaire schildklierkanker met progressie na de eerstelijnsbehandeling. Schildklier fase 2 Gesloten Yassine Lalami
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Long Gesloten Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Meerdere fase 1 Gesloten RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Vaste tumoren Open Metastatiek, elke tumor verward
 • Intervention destinée aux parents Een kind geconfronteerd met kanker van een ouder: een gerandomiseerde studie de evaluatie van de werkzaamheid van een psychologische interventie ontworpen om het ouderschap te ondersteunen Vaste tumoren Open Ouder of naaste verwant zijn van een kind tussen de leeftijden van 3 en 18 geconfronteerd met ouderlijke kanker, elke tumor verward
 • MCLA-158-CL01 Fase 1 onderzoek ter evaluatie van de veilige dosis van het geneesmiddel MCLA-158 bij uitgezaaide darmkanker en andere vergevorderde vaste tumoren Meerdere fase 1 Open Metastatisch / Biopsie verplicht Christiane Jungels
 • NIS-OBE-CAP-2013/1 CAPRELSA(r) REGISTER: een Belgisch register voor het evalueren van het gebruik van Vandetanib (Caprelsa(r)) in de huidige klinische praktijk. Schildklier Gesloten Ahmad Hussein Awada
 • OX2016-203-01 Titel van de studie: Een open-label, fase I-studie met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AsiDNA, een intraveneus toegediende DNA-reparatieremmer bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Meerdere fase 1 Gesloten Alle lijnen/ RECIST 1.1 Nuria Kotecki
 • Sevrage Tabagique Invloed van een interventie gericht op het reguleren van emoties en de behoefte om te roken op het stoppen met roken en het volhouden ervan: een gerandomiseerde studie Vaste tumoren Open Roker of gestopt zijn binnen de 6 voorbije maanden, Alle tumoren
 • SYD985.004 Een tweedelige fase I-studie met het antilichaam-geneesmiddelconjugaat SYD985 in combinatie met niraparib voor de beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en werkzaamheid bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde HER2-positieve solide tumoren Meerdere fase 1 Gesloten Philippe Aftimos
 • XL184-311 Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van Cabozantinib (XL184) bij proefpersonen met radiojodium-refractaire gedifferentieerde schildklierkanker bij wie er progressie is na vorige VEGFR gerichte therapie Schildklier fase 3 Gesloten Yassine Lalami